4/2008

Reportáž
Jaro zaklepalo na dveře už v únoru (B. Venclová)

Obilniny
Má zpracování půdy vliv na vyšší výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného? (J. Rotrekl)
První odolnost hmyzích škůdců vůči geneticky modifikované Bt-plodině (J. Petr)
Zvláště letos sázíme na intenzitu (P. Hezký)
Kukuřice po ošetření listovým hnojivem (J. Zahradníček, L. Horák, O. Faměra, V. Kožnarová, J. Brožka)
Jarní vegetace se opět posunula, teplo zvyšuje nebezpečí výskytu škůdců (B. Venclová)
Výživná hodnota zrna pšenice, ječmene a tritikale pro přežvýkavce (K. Vaculová, J. Pozdíšek, J. Bradová, O. Látal)

Olejniny
Pěstování řepky u našich severních sousedů (A. Köhler)
I nízký výnos byl loni oceněn (B. Venclová)
Houbové choroby řepky a fungicidní ochrana porostů na jaře

Příloha – Listové a klasové choroby Významné houbové choroby obilnin (L. Věchet)
Možnosti snížení rizika napadení ozimé pšenice klasovými fuzariózami (J. Chrpová, V. Šíp, P. Horčička)
Účinek biofungicidů na patogenní houby (J. Hýsek, M. Vach, M. Javůrek)
Rzi na pšenici: ochrana a šlechtění (A. Hanzalová, P. Bartoš)
Spektra houbových chorob rostlin v minulosti a budoucnosti (J. Hýsek, M. Vach)

Okopaniny Lokální aplikace minerálních hnojiv v bramborách (P. Kasal)
Zpracování půdy k cukrovce v souvislosti s pohybem humusu a tvorbou výnosů (B. Badalíková, J. Červinka)

Luskoviny
Nové poznatky v pěstování sóji a lupiny v ČR – dokončení (P. Štranc, J. Štranc, D. Štranc)
Ochrana hrachu před listopasi mořením osiva (J. Rotrekl)

Pícniny
Výživa, hnojení a ochrana travosemenných kultur (R. Macháč, J. Macháč)
Výzkum energetického využití trav (J. Frydrych, D. Andert, D. Juchelková)

Hnojení
Produkční hnojení ozimé pšenice dusíkem (P. Růžek, H. Kusá, J. Pišanová)

Ochrana rostlin
Upozornění na škody od chroustů a ponrav v roce 2008 (F. Muška)

Půda
Seriál: Půdní typy České republiky – Antropozem (J. Vopravil, T. Khel)

Hospodaření
Jakost vody při ukládání půdy do klidu (J. Šantrůček, M. Svobodová)
Exploze elektrárny na bioplyn (J. Petr)

Informační servis Pokyny pro autory oponovaných článků (redakce)
Recenze knihy: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku (J. Křen)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *