4/2011

Tématem tohoto čísla jsou listové a klasové choroby. Seznámíte se ale také s možnostmi setí jaraního ječmene na podzim, problémy s krytonoscem makovým, či porovnámím odrůd vojtěšky.

Reportáž
Řepkový monopol v Chrášťanech (J. Vrzalová) 6

Rozhovor
Velký svátek pro řepku (D. Bouma) 8

Obilniny 
Přínos ozimého výsevu jarního ječmene v praxi (J. Křováček) 10
Kvalitní osivo jako základ dobré úrody stále podceňováno (H. Honsová) 16
Produkce ekologicky pěstovaného jarního ječmene značně kolísá (H. Honsová) 20
Pěstování sladovnického ječmene se i nadále vyplatí (H. Honsová) 22 
Možnosti oživení půd pomocí bakteriálních očkovacích preparátů (T. Šimon, O. Mikanová) 24

Olejniny
Krytonosec makovicový – závažný škůdce máku i ve středních Čechách (J. Kazda a kol.) 28
Okrajový efekt u bejlomorky kapustové a napadení šešulí (P. Šmída) 34
Ozimá repka a slnečnica ročná ako buriny (Š. Tóth) 38
Pestovanie repky je niekedy náročné (A. Gyepesová) 41
Vývoj osevních ploch a produkce řepky olejky v Evropě (M. Valentová) 43
První registrovaná odrůda ozimého máku (P. Zehnálek) 48

Téma: Listové a klasové choroby
Molekulární genetika a šlechtění pšenice na odolnost k chorobám (A. Hanzalová a kol.) 49
Škůdci v luskovinách, důležitost a ochrana (M. Seidenglanz) 54 
Nové poznatky o rezistenci odrůd ozimé pšenice k fuzarióze klasu (J. Chrpová a kol.) 62

Okopaniny
Obecná strupovitost brambor a možná ochrana v pěstitelské praxi (V. Krištůfek a kol.) 67

Pícniny
Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté (J. Hakl a kol) 69

Půda
Seriál: Bonitace půdy (J. Vopravil a kol) 73

Ochrana rostlin
Desetiletá bilance evropského výzkumu GMO (J. Petr) 74
Škody od chroustů a ponrav v roce 2011 (F. Muška) 76

Informační servis

Zpravodaj Naše pole (M. Štěnička) 80
Krátké informace (B. Venclová) 82
Úroda 1971 (D. Bouma) 82

připravujeme

Číslo 5/2011: Ochrana proti škůdcům
Číslo 6/2011: Téma – Ozimá řepky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *