5/2008

Reportáž

Nejen technika středem zájmu (D. Hofmanová)

Obilniny

První odhady produkce i cen obilí (P. Hezký)
Vplyv dávok dusíka a fungicídnej ochrany na kvalitu jačmeňa jarného (Š. Žák, M. Benková)

Olejniny

V nešťastné roli nahodilé plodiny (B. Venclová)
Vliv mikroprvků na výnos a kvalitu máku (R. Richter, P. Škarpa, V. Zelený)
Bejlomorka kapustová – malý velký škůdce řepky (J. Kazda, G. Herda)
Čistý řepkový olej palivem (P. Hezký)
Ovlivnění ozimé řepky brassinosteroidy (J. Havel)
Budoucnost by mohla patřit hybridům (B. Venclová)

Příloha – Trvalé travní porosty

Ošetřování trvalých travních porostů mulčováním (J. Fiala, J. Gaisler)
Šťovíky v travních porostech (L. Pavlů, V. Pavlů, J. Gaisler, M. Hejcman)
Kosby trvalých trávnych porastov a obnova po kosbách (E. Tišliar, E. Citarová)
Dopady klimatické změny na trvalé travní porosty (D. Honsová, J. Daňhelka)
Obnova trvalého trávného porastu po ukončení intenzívneho využívania (E. Tišliar, E. Citarová)

Okopaniny

Mandelinka bramborová – stálá hrozba pro porosty brambor (F. Muška)
Zdravotní stav krmné mrkve (J. Rod)
Virová onemocnění bramboru přenášená v půdě žijícími vektory (P. Dědič)

Hnojení

Vliv variabilní aplikace hnojiva na výnos (Š. Matějková, Z. Jakobová)
Jak se osvědčily nové stimulátory růstu v chmelařství v roce 2007 (P. Štranc a kol.)

Ochrana rostlin
Nová legislativa EU: skrytá hrozba pro evropské potraviny? (CCPA)

Půda

Seriál: Půdní typy České republiky – Pararendzina (J. Vopravil, T. Khel)
Lyzimetrická sledování vymývání významných živin z půdy (V. Klement)

Hospodaření

Jak reagovat na dlouhá období sucha během vegetace (L. Bláha)
Obnova hospodaření na půdách uvedených do klidu a jakost vod (J. Šantrůček, M. Svobodová, M. Niňaj)
Řešení zápachu bioplynových stanic (V. Turková)

Šlechtění, semenářství, sadba

Zkušenosti s množením semen planých lučních druhů: Zvonkovité (P. Šrámek, E. Chovančíková)

Připravujeme

Číslo 6/2008: Příloha – Ozimá řepka
Číslo 7/2008: Příloha – Ozimé obilniny

Titulní foto: David Bouma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *