9/2008

Reportáž Tam, kde se plodinám výborně daří (P. Hezký) 6

Obilniny
Stav porostu a výskyt škůdců na obilninách (A. Honěk, Z. Martinková) 8
Nový fungicid se při testování osvědčil (V. Lasák) 12
Vliv sucha a vysoké teploty na chemické složení obilek ozimé pšenice (L. Bláha a kol.) 16

Olejniny
Reziduální působení herbicidů do jarního ječmene na následující řepku (D. Bečka a kol.) 20
Pěstování ozimého máku (R. Vlk) 24

Okopaniny
Nových brambor je v Evropě méně, cena se může stabilizovat (B. Venclová) 26
Fytoplazma stolburu bramboru v České republice (M. Šindelková) 28

Příloha – Podzimní ošetření
Podzimní ošetření ozimé pšenice proti plevelům (F. Tichý a kol.) 31
Možnosti regulace výdrolu obilnin v ozimé řepce (J. Mikulka) 34
Choroby pat stébel na ozimé pšenici v roce 2007 (P. Matušinsky a kol.) 37
Podzimní ochrana proti plevelům (K. Klem) 43

Okopaniny
Abiotické faktory a výskyt aktinomycetové obecné strupovitosti bramboru (I. Pánková, V. Klejzar) 48

Pícniny Doporučené odrůdy jetele lučního (P. Říha) 52

Ochrana rostlin
Obrábanie pôdy a herbicídy – dokončenie (Š. Tóth, M. Danilovič) 54

Hnojení
Ověření různých systémů organického hnojení (K. Trávník) 57

Hospodaření
Ceny biopaliv stanovují cenu potravin (B. Venclová) 60
Jaký vývoj zemědělství čeká Evropskou unii v budoucnosti (P. Hezký) 62
Biomasa pro bioplynové stanice zemědělského typu (V. Petříková) 64
Data v systému precizního zemědělství (Š. Matějková) 66

Půda Seriál: Půdní typy České republiky – Luvizem (J. Vopravil, T. Khel) 67

Přehlídky, semináře
Zajímavé pokusy s jarním ječmenem (D. Bouma) 68
Novinka a budoucnost zemědělství (D. Bouma) 69

Informační servis
Pokyny pro autory oponovaných článků (Redakce) 70

připravujeme

Číslo 10/2008: Příloha – Uchování produkce
Číslo 11/2008: Příloha – Okopaniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *