Absolventi mají široké uplatnění

Studovat na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se stává mezi uchazeči o vysokoškolské studium stále oblíbenější volbou. Zájem o studium letos výrazně vzrostl i přes pokles populační křivky a signály z jiných univerzit. Široké uplatnění po skončení studia je kritériem, které při výběru studijního oboru hraje stále výraznější roli. FVHE absolvují odborníci nejen pro oblast dozoru nad hygienou výroby potravin, ale i specialisté pro potraviny vůbec. Je o ně stálý zájem

„Česká republika zaznamenává stejně jako státy západní Evropy trend, kdy velká část středních a učňovských škol zaměřených na vzdělávání v oblasti potravinářství, postupně zaniká. Důsledkem je, že ze strany nejen potravinářského průmyslu se zvyšuje poptávka po kvalitních absolventech naší fakulty. Máme výhodu – nabízíme celé spektrum vzdělání – pro bakaláře, navazující magistry, ale také veterinární lékaře se specializací pro hygienu potravin a dokonce i úzce zaměřené doktorské studium,“ říká děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
FVHE je zatím jedinou evropskou veterinární fakultou evaluovanou mezinárodní komisí v oblasti hygieny potravin. To studentům zaručuje nejen vysokou kvalitu vzdělání, ale také uznání diplomu ve všech zemích EU.
„Pokud se někdo rozhodne pro studium zaměřené na hygienu potravin, jistě zvolil správně! Naše fakulta je jedinou, která tuto profilaci nabízí. A to na nejvyšší úrovni“, doplňuje děkan Steinhauser. „Studenti jsou již ve chvíli, kdy opustí svoji alma mater, připraveni pro činnost úředního veterinárního lékaře, hygienika, technologa či odborníka na potraviny nejen v ČR. Řada našich absolventů působí v Anglii, Irsku, Holandsku a samozřejmě i evropských řídicích centrálách v Bruselu. Může za to jistě i jejich široké spektrum znalostí výroby potravin – od šampaňského až po steak,“ uzavírá děkan Steinhauser.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *