Agrární komora chce, aby se eroze řešila komplexně a nejen restrikcemi

Agrární komora ČR odmítá plošné útoky namířené proti zemědělcům, kteří jsou podle vyjádření politiků a často takzvaných odborníků hlavními viníky eroze půdy a způsobují i její nedostatečnou ochranu. Tyto informace se nyní opětovně objevily v souvislosti s návrhem protierozní vyhlášky, která pochází z dílny Ministerstva životního prostředí, a v tomto duchu se nesla i část vystoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky v pořadu České televize Interview ČT 24 dne 10. července 2017. Uvedl to Jiří Felčárek z Agrární komory ČR.

„Agrární komora jednoznačně souhlasí s tím, že ochrana půdy je jednou ze současných priorit, a to v kontextu s celým základem zemědělského hospodaření, péčí o životní prostředí, ale i ve věci prolínání do veškeré další činnosti člověka v krajině, jako je například stále rostoucí význam nakládání s vodními zdroji. Půda je zároveň základem zemědělských činností a cílem každého řádného hospodáře bylo a je vlastnosti půdy zlepšovat, investovat do její úrodnosti a předávat ji následujícím generacím v dobrém stavu,“ zdůraznil prezident komory Zdeněk Jandejsek. „Z tohoto pohledu komora souhlasí s tím, aby ten, kdo o půdu nedbá a třeba i opakovaně na ní působí škody, nesl přímou zodpovědnost,“ dodal.

Návrh protierozní vyhlášky podle Jandejska staví zemědělce do role viníka, výpočtem od úřednického stolu omezuje bez náhrad jeho hospodaření, nebere v úvahu realitu skutečnosti a konkrétní území, a to vše zastřešuje přísnými sankcemi. Harmonogram je předem nalinkovaný s tím, že se úředníci dopočítali, že v roce 2030 se pod protierozní ochranu dostane 60 % území. Ideálně krajinu zřejmě zatravníme a zalesníme a potraviny dovezeme. To je věc v Evropě naprosto unikátní, originální a smutná, poznamenal Jandejsek. Návrh vyhlášky podle prezidenta komory také zcela přehlíží význam a nastavení stávajících přísných opatření, kterými jsou podmíněny výplaty podpor, jež zemědělci ve vlastním zájmu v naprosté většině dodržují. I proto navrhuje komora kompromisní řešení, které spočívá ve vymezení 25 % erozních ploch na období čtyř let s tím, že následně by se opatření vyhodnotila a teprve na základě těchto dat by se rozhodlo, co dál. Jandejsek podotkl, že se negativně vrací i výrazný pokles živočišné výroby, která do zdravé a vyvážené krajiny patří.

Agrární komora ČR je přesvědčena, že ochrana půdy musí být řešena průřezově a nikoliv jen přes jednu podnikatelskou skupinu.*

 

Komentáře ke článku 1

  • Vašík s hranatou hlavičkou.

    Akorát pan Jandejsek zapomněl sdělit že ČR má největší procento zornění v EU. Což je pozůstatek hospodaření jezeďácké verbeže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *