Antibyrokratická komise

Práci Antibyrokratické komise ministerstva zemědělství, která v uplynulém více než roce nebyla právě v centru zájmu vedení resortu, dnes znovu oživil ministr Ivan Fuksa. Zúčastnil se zasedání komise, potvrdil jejím členům mandát a především dal dostatečné kompetence k účinné práci. Pro Agroweb to uvedla tisková mluvčí ministerstva zemědělství Tereza M. Dvořáčková.

„Snížení přebujelé a zbytečné byrokracie je přirozeným zájmem podnikatelů i mojí prioritou a hlavně naprosto legitimním požadavkem farmářů, kteří potřebují co nejvíce času a sil pro svou vlastní práci a ne pro boj s úředním šimlem a vyplňování formulářů,“ komentoval svoje kroky ministr Ivan Fuksa a dodal, že očekává zásadní a rychlé výsledky v této klíčové oblasti. Zasedání komise se chce ministr účastnit pravidelně.
Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost pružně reagovat na signály trhu. Tomu podle ministra Fuksy musí odpovídat i přehledný a co možná jednoduchý administrativní rámec, který nebude farmářům svazovat ruce, ale naopak jim bude usnadňovat práci.
V době svého vzniku měla Antibyrokratická komise pravomoc volat k zodpovědnosti autory legislativních návrhů a přímo s nimi konzultovat případné změny. Tyto pravomoci byly vzhledem k nulové podpoře ze strany vedení resortu během minulého roku rozmělněny, a práce komise tak ochromena a – paradoxně – zbyrokratizována.
Ministr Fuksa teď znovu dává členům komise do rukou účinné nástroje. „Práce antibyrokratické komise může přinést cenné informace i při hledání, kde jsou v resortu zemědělství finanční i personální rezervy,“ doplnil 1. náměstek ministra Roman Boček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *