ASZ: Podporujeme ministra zemědělství

Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR ke snaze Věcí veřejných odvolat z vlády současného ministra zemědělství Ivana Fuksu.

V minulém týdnu se v souvislosti s vývojem na české politické scéně objevily návrhy na odvolání některých ministrů současné vlády včetně ministra zemědělství Ivana Fuksy.
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), jako stavovská a profesní organizace zastupující sedláky a další zájmové svazy po celém území ČR považuje tyto návrhy tak, jak byly prezentovány, za výhradně politicky motivovaný nátlak, který postrádá jakoukoli věcnou podstatu. ASZ ČR proto s tímto návrhem zcela zásadně nesouhlasí a naopak vyjadřuje stávajícímu ministrovi zemědělství podporu na jeho setrvání ve funkci do konce volebního období.
V této souvislosti v zásadě kladně hodnotíme dosavadní působení ministra Ivana Fuksy i ostatní předchozí ministry nominované za ODS do resortu zemědělství v posledních letech, neboť došlo k nastartování řady velmi významných a pozitivních změn pro české sedláky a český venkov. ASZ ČR vítá zejména jasnou snahu odbyrokratizovat, zeštíhlit a zefektivnit státní správu v tomto resortu a činit konkrétní kroky k podpoře malého a středního podnikání na venkově. Asociace soukromého zemědělství ČR taktéž oceňuje podporu současného ministra na provádění pozemkových úprav, které vedou jednak k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě a jednak k potřebným změnám ve struktuře krajiny a k omezení vodní eroze.
Tyto i další velmi důležité cíle, které se v současné době konečně dostaly nebo dostávají do konkrétní realizace, nesledoval do roku 2006 prakticky žádný z předchozích ministrů zemědělství. Případná změna ve vedení ministerstva zemědělství by nyní, vzhledem k okolnostem, měla zcela jistě za následek praktické zastavení těchto procesů, což by bylo špatně nejen pro zemědělce, ale zejména pro občany této země.
Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *