ASZ: Žalujte neochotné

V součastné době, kdy začínají probíhat lhůty pro vypořádávání transformačních podílů oprávněných osob podle zákona o transformaci a kdy lze již jednoznačně předpokládat, že stát nebude do celého procesu zasahovat, doporučuje předsednictvo ASZ ČR oprávněným osobám podniknout v případě nutnosti razantní kroky.

ASZ doporučuje v případě, že povinné osoby – zemědělské podniky nejsou ochotny jednat o vypořádání transformačního podílu podávat na ně soudní žaloby, a to včetně trestního oznámení a soudní žaloby konkrétní osoby vedení podniku -statutárního orgánu, který není ochoten o oprávněném nároku jednat. V součastné době soudy již začínají projednávat tyto kauzy a každý kdo je oprávněnou osobou a chce být za svůj majetek odpovědný by měl těchto možností využít.
Předsednictvo ASZ ČR považuje za správné, že stát prostřednictvím různých novel transformačního zákona nepřevzal odpovědnost za transformační vypořádání. Stát by tímto krokem byl nucen suplovat slabou existenci právního prostředí a vědomí občanů a společnosti. Jak dále uvádí, k posílení těchto atributů apeluje ASZ na poslance a senátory obou komor parlamentu, především pravicových stran, ke vstřícnosti a poskytování svých odborných rad oprávněným osobám-voličům, rozhodnutým postarat se o svůj majetek zadržovaný povinnými osobami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *