Archiv autora: Alterová Libuše

Filtr

Příležitost i pro český výzkum

Celkem 47 milionů eur má k dispozici program Espon 2013 (European Spatial Planning Observation Network Evropské pozorovací sítě pro územní plánování). Jde v pořadí již o druhou generaci tohoto programu, do něhož je zapojeno celkem 31 zemí. Kromě členských států Evropské unie jde ještě o Island, Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko....

Kategorie: Nezařazené

Britové ostře kritizují ozelenění

Záměry Evropské komise na ozelenění (greening) společné zemědělské politiky (SZP) sníží produkci potravin v Evropské unii a mohou poškodit životní prostředí, tvrdí ve své počátkem června vydané zprávě Výbor pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova britského parlamentu. V ní poslanci odmítli návrhy Evropské komise na ozelenění a požadují, aby...

Kategorie: Nezařazené

Odpadní voda k zavlažování

Hrozba nedostatku vody využitelné v zemědělství vede k hledání možností úspor a recyklace tohoto životadárného zdroje. Problémy se již dnes objevují zejména v jižních státech Evropské unie, suchem trpí například Španělsko. Právě tam uvažují o možnosti, jak využít pro zavlažování v zemědělství odpadní vodu z měst. O studii zaměřené na...

Kategorie: Nezařazené

Tvrzení, která mohou být na obalu

Jednotný seznam schválených zdravotních tvrzení, která se mohou uvádět na obalech potravin nebo v reklamních materiálech a kampaních, schválila v letos v květnu Evropská komise. Souhlasu komise předcházelo pečlivé prověřování dodaných 44 tisíc tvrzení odborníky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Jde například o prohlášení týkající se třeba vlivu vápníku na...

Kategorie: Nezařazené

V hledáčku je celý řetězec

Sdružování zemědělců do odbytových družstev a jiné formy jejich spolupráce by mohly významně přispět k posílení jejich vyjednávací pozice v dodavatelském řetězci. Vyplývá to mimo jiné ze Zprávy o stavu potravinářského sektoru, kterou publikovalo v uplynulém týdnu Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Jakékoliv výjimky z pravidel hospodářské...

Kategorie: Nezařazené

Urychlit generační obnovu

Předpokladem posílení životaschopnosti evropského zemědělství a jeho konkurenceschopnosti je generační obnova lidí, kteří v něm pracují. Je zapotřebí, aby za pracovníky, kteří odcházejí na odpočinek, přišli mladí nástupci. Aby do hospodářství investovali, modernizovali je a spojili s ním svůj život a existenci. Větší zapojení mladých do zemědělství je jedním z...

Kategorie: Nezařazené

Ministři probírali podmínky ozelenění

Zejména o greeningu (ozeleňování) diskutovali na květnové radě ministři zemědělství Evropské unie. Místo tří klíčových opatření, která navrhuje komise (diverzifikace plodin, trvalé travní porosty a vytvoření ekologických ploch) by členské státy preferovaly, kdyby komise navrhla seznam několika možností, z nichž by si mohly vybírat opatření nejvhodnější pro jejich podmínky. Tento...

Kategorie: Nezařazené

Unie první ve vývozu i dovozu

Evropská unie byla i loni největším světovým dovozem agrárního zboží. V exportu zaujala první příčku spolu se Spojenými státy americkými. Již druhým rokem její agrární export převýšil import, takže i loni byla čistým exportérem potravin a zemědělských komodit. Unie vyvážela zejména hotové výrobky a polotovary, v importu dominovala krmiva.

Kategorie: Nezařazené

V centru zájmu byla voda

Zelený týden věnovaný každoročně ochraně životního prostředí slavila Evropská unie v uplynulém týdnu. Celý týden proběhl ve znamení vody a ochrany jejích zdrojů. Součástí byla i konference s výmluvným mottem „Jak zajistit dostatek vody – každá kapka se počítá“. Její účastníci – zástupci nevládních organizací, vlád a bruselských úředníků...

Kategorie: Nezařazené

Oteplí se, či ochladí

Co čeká evropské zemědělství v nejbližších dekádách, pokud nastane předpokládaná změna klimatu? Jaké jsou jeho slabiny, rizika a potřeby, jestliže se oteplí, a co nastane, pokud naopak dojde k ochlazení? Možné odpovědi na tyto a podobné otázky přináší rozsáhlá studie Posouzení slabin zemědělství pro návrh účinných opatření pro přizpůsobení se...

Kategorie: Nezařazené