Bez certifikátu to nepůjde

Jsou opravdu biopaliva vyráběná v zemích Evropské unie šetrná k životnímu prostředí a splňují vytčené cíle, tj. omezení emisí a zvýšení energetické soběstačnosti? A jak jsou na tom biopaliva dovážená ze třetích zemí? Odpovědět na tyto otázky a zajistit, aby biopaliva opravdu odpovídala cílům vytčeným Evropskou unií by měly dobrovolné certifikační systémy, které bude schvalovat Brusel.

Biopaliva by měla podstatným způsobem přispět k omezení emisí skleníkových plynů, na jejichž tvorbě se doprava podílí podle Evropské komise údajně 20 procenty. Biopaliva přitom zároveň nesmějí pocházet z polí a plantáží, které vznikly vykácením lesů, likvidací mokřadů či přírodních památek. Pravidla pro certifikaci jsou součástí balíčku pokynů pro zavádění směrnice o obnovitelných zdrojích energie, který Evropská komise zveřejnila v uplynulých dnech. Balíček obsahuje dvě sdělení a jedno rozhodnutí. Jde o sdělení o nepovinných režimech a standardních hodnotách v režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny, sdělení o praktickém provádění režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny a o pravidlech týkajících se výpočtu pro biopaliva a rozhodnutí o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě. (Podrobně: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm.)
„V následujících letech budou biopaliva hlavní alternativou benzinu a nafty používaných v dopravě, která způsobuje více než 20 procent emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Musíme zajistit, aby používaná biopaliva byla také udržitelná. Náš režim certifikace je nejpřísnější na světě a díky němu budou naše biopaliva splňovat nejvyšší normy v oblasti životního prostředí. Bude také mít pozitivní vliv na ostatní regiony, neboť se vztahuje i na dovážená biopaliva,“ komentoval v uplynulých dnech vydané pokyny Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku.
Nezávislí auditoři Balíček pokynů přináší zejména kritéria udržitelnosti biopaliv a návod, jakým způsobem lze kontrolovat jejich udržitelnost. Jednou z hlavních podmínek systému certifikace je nezávislost auditorů, kteří budou kontrolovat celý výrobní řetězec, a to od zemědělce a výrobce biopaliva přes obchodníka až po dodavatele, který dodá na čerpadlo benzin nebo naftu s přimíchanými biopalivy. Sdělení přináší podmínky, za nichž má být tento audit spolehlivý a zabezpečený proti podvodu.
Plantáž místo lesa nebude mít šanci Certifikát nebudou moci dostat biopaliva vyráběná ze surovin pocházejících z nedávno odlesněných oblastí, odvodněných rašelinišť, mokřadů nebo oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí. Pravidla obsažená ve zmíněném balíčku přinášejí návod, jak se má původ biopaliv ze třetích zemí posuzovat.
Jen málo emisí
Do vnitrostátních cílů podílu biopaliv se mohou započítat pouze certifikovaná a také ta, která prokazatelně přinášejí velké úspory emisí skleníkových plynů. Balíček opatření přináší i způsob výpočtu emisí. Podle již dříve daného pravidla musí biopaliva ve srovnání s fosilními vést k úsporám emisí skleníkových plynů ve výši alespoň 35 procent. V roce 2017 musí mít emise nižší o 50 procent a v roce 2018 o 60 procent než odpovídající paliva fosilní. Předpokládá se, že tyto úspory budou mít biopaliva druhé generace, která se budou vyrábět z jiných surovin než dnes používaná první generace.
Směrnice vyšla loni
Směrnice o obnovitelných zdrojích energie z loňského roku 2009 ukládá, aby do roku 2020 dosáhla EU jako celek 20procentní podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Na základě toho si členské státy stanovily závazné vnitrostátní cíle. Kromě toho musí všechny členské státy do roku 2020 přidávat do pohonných hmot používaných v dopravě deset procent biopaliv.
K obnovitelným zdrojům řadí Brusel pevnou biomasu, větrnou, sluneční a vodní energii a také biopaliva. Z biopaliv však pro naplnění cílů vytčených směrnicí bude možné použít ta, která budou řádně prověřená certifikací a budou vyhovovat emisním limitům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *