Bioplynové stanice mají v Komerční bance zelenou

Obnovitelné zdroje energie jsou stále diskutovaným tématem. A není tomu jinak ani v oblasti bankovnictví, jelikož bez peněz nelze žádný takový projekt realizovat. O postoji Komerční banky k této problematice jsme hovořili s Jiřím Cairolou, ředitelem útvaru Marketing Corporates & Municipalities KB.

Jaký vztah má KB k projektům řešícím alternativní zdroje energie?
Určitě pozitivní. Chápeme spolupráci na takových projektech jako náš příspěvek k zachování udržitelného vývoje společnosti. Můžu říci, že již delší dobu financujeme formou úvěrů realizace  bioplynových stanic a určitě se nebráníme ani dalším možnostem v oblasti alternativních zdrojů energie. Jednoznačně patříme mezi přední banky v ČR, které se touto problematikou zabývají.
 
Nás by zajímaly právě projekty zaměřené na výstavbu bioplynových stanic. Jaké má banka s financováním těchto projektů zkušenosti?
Komerční banka již úspěšně financovala řadu takových projektů. Takže své zkušenosti určitě máme. V KB velmi dobře funguje tým specialistů na financování alternativních zdrojů energií, který je připraven poskytnout individuální konzultace a navrhnout nejlepší způsob financování už při přípravě podnikatelského záměru. V současné době věnujeme velkou pozornost aktivitám zemědělských subjektů, pro které bioplynové stanice nabízejí reálnou alternativu pro smysluplné využití zemědělské produkce a zároveň novou podnikatelskou příležitost. Z hlediska investice je pro zemědělce zajímavá především garantovaná výkupní cena. Ta zaručuje po dobu nejméně patnácti let stabilní příjem a možnost sestavení jasného cash-flow projektu.
 
Financuje banka i vybudování bioplynové stanice jako samostatného projektu?
Ano. Tyto projekty jsou zpravidla financovány podle pravidel projektového financování.
 
Musí mít investor a žadatel o financování nějakou podnikatelskou historii?
Ne, nulová historie není tomuto financování na překážku.
 
Jaká je minimální výše vlastních zdrojů a co vše zahrnují?
Minimální výše vlastních zdrojů je 5 %. Považujeme za ně veškeré prokazatelně vynaložené prostředky na projekt – jako například úhrady za energetický audit, za studii proveditelnosti atd.
 
Je možné počítat s dotacemi ze státního rozpočtu nebo EU na bioplynové stanice?
Na produkci bioplynu se vztahují finanční podpory z operačních programů a ze státního programu na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. KB umí prostřednictvím KB EU Point poradit i s možnostmi získání těchto dotací.
 
Co si má žadatel o financování připravit před prvním jednáním s bankou?
Před zahájením jednání s bankou by měla být na světě konkrétní představa o projektu po stránce technické, ekonomické, realizační i provozní. Vše to, co je nutné pro reálný podnikatelský záměr.
 
Jakou konkrétní spolupráci může KB při realizaci bioplynové stanice zájemcům poskytnout?
Můžeme být nápomocni při zpracování podnikatelského záměru s ohledem na budoucí dluhové financování, dále najdeme optimální strukturu financování s ohledem na konkrétní projekt, a tím přispějeme k dosažení maximálně efektivního financování. Konkrétně můžeme nabídnout krátkodobé překlenovací úvěry na pokrytí DPH, střednědobé úvěry na předfinancování dotace, dlouhodobé investiční úvěry na výstavbu bioplynové stanice a dále například odložení splátek jistiny po dobu výstavby až do uvedení do provozu. Dle zásad projektového financování je možné pravidelné splácení úvěrů z výnosů generovaných projektem, tedy z tržeb za prodej elektrické energie, případně tepla.
 
 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *