Blíží se další inspekce EU, tentokrát na BSE

Státní veterinární správa ČR očekává v listopadu další z ohlášených inspekcí Evropské komise, která se bude týkat BSE. Speciálně bude zaměřena na to, jak naše republika uplatňuje evropskou i naši legislativu týkající se opatření proti bovinní spongiformní encefalopatii – BSE.

Na tuto inspekci se veterinární správa pečlivě připravuje. Bude prezentovat, jak kontrolujeme všechna mimořádná veterinární opatření a jak se tato opatření promítnou do novelizací naší veterinární legislativy, to znamená do novelizace veterinárního zákona, nejdříve však do novelizovaných vyhlášek č. 286/1999 a 287/1999.
Při této příležitosti je třeba ocenit, jak se podařilo Ministerstvu zemědělství začlenit do novelizace těchto vyhlášek 286 a 287 všechna mimořádná veterinární opatření, podobně jako i připomínky, které padly na jednání zástupců ministerstva a veterinární správy v červnu v Bruselu, například uvést do legislativy již praktikované bezpečné usmrcování skotu apod. Můžeme se též pochlubit přijatou vyhláškou č. 326/2001, která se týká povinnosti označovat hovězí maso při jeho uvádění do oběhu a platí již od prvního října letošního roku.
Státní veterinární správa kvitovala s povděkem jak se státy EU zachovaly k našim vývozcům hovězího a výrobků z něj po prvním výskytu BSE u nás – nezakázaly dovoz. Státní veterinární správa se v nejbližší době chystá navrhnout Ministerstvu zemědělství revidovat jistou nerovnoměrnost našich a evropských opatření. Setkáváme se totiž s výhradami dovozců, kteří si stěžují na nemožnost dovážet hovězí a výrobky z něj, včetně krmiv pro zvířata. Dá se oprávněně předpokládat, že tato nereciprocita bude předmětem výhrad inspektorů z Bruselu, neboť nyní není odborný důvod dovozy i nadále blokovat. Zejména proto, že se země EU k nám takto nezachovaly.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, by bylo vhodné, aby naše republika vyslala EU vstřícný signál, obzvlášť jako ocenění jejího korektního přístupu k nám, kdy projevila maximální důvěru orgánům veterinárního dozoru a jejím cerifikacím nezávadnosti exportovaného veterinárního zboží.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *