Brusel snad dostává rozum

Až 0,1 procenta geneticky modifikovaných odrůd plodin neschválených pro používání v Evropské unii by mohly v dohledné době obsahovat zásilky krmiv dovážených do členských zemí společenství. Tento návrh Evropské komise schválily členské státy v uplynulých dnech. Zároveň Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat přijal soubor postupů, které zajistí, že výsledky zkoušek krmiv budou ve všech členských zemích stejné. Budou je využívat ke kontrole svého zboží i dovozci ze třetích zemí. Chovatelé v unii jsou na dovozech krmiv ze třetích zemí velmi závislí. Jen v hospodářském roce 2008/2009 se dovezlo do unie čtyři miliony tun kukuřice (popřípadě krmných produktů z ní) a importované krmné produkty ze sóji odpovídaly 33 milionům tun sójových bobů. Sója a kukuřice se dovážejí ze zemí, které pěstují velké množství různých geneticky modifikovaných (GM) plodin. Proto bylo pro dovozce obtížné zajistit, aby jejich zásilky vyhovovaly dosavadnímu požadavku Bruselu, že nesmějí obsahovat ani stopy GM plodin v unii neschválených. Uvedené maximální množství 0,1 procenta se však vztahuje pouze na ty GM plodiny, které jsou v dané třetí zemi povolené uvádět na trh, pro něž probíhá povolovací řízení v EU, nebo jimž povolení pro používání v EU vypršelo. Pokud rada nebo Evropský parlament během tří měsíců nebudou mít námitky, nabude návrh komise účinnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *