Brusel vyzval ČR k plné implementaci směrnice o ochraně laboratorních zvířat

Evropská komise vyzvala Českou republiku a Slovinsko k plné implementaci směrnice o ochraně zvířat využívaných pro vědecké účely. Česká republika dosud nepřevedla do národního práva odpovídajícím způsobem například zásadu nahrazení živých zvířat při laboratorních pokusech, pokud je to možné. Informovala o tom Evropská komise.

Druhým principem, k jehož dodržování se má Česká republika náležitě zavázat v příslušném zákoně, je zlepšení podmínek chovu či používání zvířat. Vyplývá to z pravidelného přehledu prohřešků zemí EU vůči unijní legislativě.

V některých ohledech zaostává za standardy stanovených směrnic také slovinský zákon. Podle komise to může narušit řádné fungování unijního vnitřního trhu.

Z těchto důvodů Evropská komise vyzvala obě země, aby uvedly své zákony do souladu s unijními pravidly o ochraně laboratorních zvířat. Na reakci mají dva měsíce.

Příslušná směrnice z roku 2010 měla být převedena do národního práva do 10. listopadu roku 2012. Jejím cílem je zajištění vysoké kvality života zvířat chovaných pro vědecké účely a zároveň zajištění řádného fungování vnitřního trhu EU. Unijní předpisy rovněž mají snížit počet zvířat používaných při pokusech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *