Burzovní zpravodajství Obchodní burzy Hradec Králové

Burza i v tomto týdnu pokračovala ve svém pravidelném středečním obchodování. Na 35. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s obilovinami, olejninami a masem. Na burze bylo možno koupit nebo prodat olejniny za 63,2 mil.Kč, obiloviny za 4,3 mil.Kč a maso za 50,1 mil.Kč. Na burze se sice obchodovalo parketově, ale v nové verzi burzovního informačního systému. Tato verze umožní účastníkům burzovních obchodů prostřednictvím internetu obchodovat odkudkoliv a s kýmkoliv.

Jak jsme psali minule proběhla pod patronací Ministerstva zemědělství a ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Praze prezentace nového obchodního systému burzy. Pokud se shromáždí dostatečný počet zájemců jsme připraveni systém těmto zájemcům znova prezentovat. Je to výzva pro odbytová družstva, profesní a zájmové svazy k tomu aby seznámily členy s možnostmi levného a rychlého přístupu na burzovní trhy prostřednictvím sítě internet. Svůj zájem dejte prosím vědět na naši e-mailovou adresu info@obhk.cz.
Od nastavení cen nové sklizně uběhla nějaká doba. V ní měly ceny olejnin a obilovin tendenci k poklesu. Citelný propad cen byl zaznamenán u řepky z 6.700 Kč/t na současných 5.900 Kč/t. Propad cen řepky se promítl do krmných komodit, kdy například u řepkových výlisků se počátkem měsíce cena držela na úrovni 3.400 Kč/t a nyní se pohybuje v úrovni 2.800 Kč/t. U obilovin nebyl propad tak dramatický. Jako obranu proti cenovým pohybům mají burzy nástroj v hegingu.
Charakteristickým rysem tohoto burzovního shromáždění byl mírný vzestup ceny semene řepky na úroveň 5.900 Kč/t a vzestup cen u jatečných prasat.
Obchodovalo se poptávkou po 10.000 t semene řepky na 09/04 za cenu 5.900 Kč/t s indexem změny proti minulému burzovnímu shromáždění na 101,7%. Obchodovalo se také s pšenicí potravinářskou a krmnou. Pšenice potravinářská byla zakótována poptávkou po 500 t na 09/04 za cenu 3.100 Kč/t. Pšenice krmná se poptávala v objemu 1.000 t na 09/04 za cenu 2.800 Kč/t. . Proti cenám kotovaným na minulém burzovním shromáždění, nedošlo kromě zvýšení ceny řepky ke změnám cen těchto komodit. Na tomto burzovním shromáždění byla také kotována poptávka po 125 t řepkových výlisků na 09/04 s cenou na úrovni 2.800 Kč/t. Dále byla kotována nabídka prodeje 1000 t řepkových extrahovaných šrotů na 09/04 za cenu 3.800 Kč/t. U těchto komodity také nedošlo proti minulému burzovnímu shromáždění ke změnám ceny.
Také na tomto burzovním shromáždění se na trhu s jatečnými prasaty se projevil letní sezónní výkyv a spolu se zvýšenou spotřebou, která se projevila u zpracovatelů zvýšenou poptávkou, znovu zpevnil cenu na 36.833 Kč/t. Proti minulému burzovnímu shromáždění byl zaznamenám index změny ceny na 100,9%. Po velkých cenových výkyvech koncem minulého a počátkem letošního roku je na trhu značná disproporce mezi cenou kotovanou poptávkou a cenou kotovanou nabídkou. Vzhledem k tomu, že obchodování na trhu s masem přistoupili další účastníci, tak v bloku Víte, že … zařazujeme vysvětlení cenových pásem této komodity na kurzovém lístku.
Z kurzovního lístku vyplývá, že na burze by bylo možno prodat až 1.000 t pšenice krmné na 09/04 za cenu 2.800 Kč/t. Z obilovin bylo dále možno prodat 500 t pšenice potravinářské na 09/04 s cenou 3.100 Kč/t. Také bylo možno prodat 10.000 t semene řepky na 09/04 s cenou 5.900 Kč/t. Z olejnin bylo možno dále koupit až 1.000 t řepkových extrahovaných šrotů za cenu 3.800 Kč/t s termínem plnění na 09/04. Dále bylo možno prodat 125 t řepkových výlisků na 09/04 za 2.800 Kč/t. Na trhu s masem bylo možno prodat 800 ks a koupit 400 ks jatečných prasat na 08/04 z cenu 36.833 Kč/t.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *