Bylanské družstvo zahájilo očkování námele

Družstvo Agricola Bylany na Chrudimsku zahájilo očkování námele. Očkovací látku se sporami paličkovice nachové na rostliny mladého žita aplikuje speciálně upravená technika. Ročně družstvo vyprodukuje až několik set tun námele pro farmaceutické účely, řekl místopředseda představenstva družstva Vladimír Rubeš.

„Námelovací stroj má dvě nádrže a očkovací sekci, kde je válec s jehlami a druhý válec gumový. Mezi nimi je zhruba milimetrová mezera, kterou projde shluk rostlin. Jehly do začínajícího klasu napíchají očkovací látku s konidiemi, která způsobí na žitu infekci,“ uvedl Rubeš. Očkuje se dvakrát s odstupem deseti dní.  Parazitická paličkovice nachová je jedovatá houba, která tvoří podhoubí v semeníku lipnicovitých rostlin a mění ho v tmavý tvrdý útvar zvaný námel. Ten obsahuje farmaceuticky využitelné alkaloidy vhodné pro výrobu léků, používané například v gynekologii a porodnictví. Družstvo dlouhodobě spolupracuje s izraelskou firmou, která námel vykupuje a zpracovává, výhodou jsou pevně stanovené výkupní ceny na několik let dopředu. Na očkování se využívají letité přestavěné traktory se speciálním očkovacím zařízením. Velký vliv hraje počasí, optimální je pro očkování vlhké a teplé počasí. Nezralé žito s narostlým námelem se sklidí, usuší a vyčistí. Potom oddělí tmavý námel od světlých zrn obilí. Zvolit správný termín sklizně je obtížné, je nutné vystihnout správné dva až tři dny zralosti, jinak dochází ke ztrátám námele a horší se jeho kvalita. Každý rok se proto sklidí i při stejných osevních plochách výrazně jiné množství, v roce 2014 to bylo zhruba 400 tun, jindy to bývá třeba jen 100 tun. Pěstování námele generuje zhruba polovinu příjmů družstva, které je jedním ze sedmi producentů této komodity v republice. Hospodaří celkem na 1530 hektarech, paličkovici očkuje na zhruba 400 hektarech. Na ostatních plochách pěstuje především pšenici, řepku, kukuřici a cukrovku.
Družstvo Agricola Bylany vzniklo v roce 1950. V 90. letech postupně ukončilo živočišnou výrobu a věnuje se jen rostlinářství. V roce 2013 družstvo utržilo za vlastní výrobky a služby téměř 78 milionů korun a vykázalo zisk přes deset milionů korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *