Cena brzdí produkci mléka

Nedá se od zemědělců očekávat, že budou zvyšovat produkci mléka, když na ní budou prodělávat. Právě cena mléka je hlavním důvodem, proč letos nestoupne jeho výroba na množství, na jaké byly rozděleny kvóty. Minulý týden to konstatovala komoditní rada pro mléko na společném jednání s komisí agrární komory pro chov skotu v Praze-Uhříněvsi.

Podle předsedy komoditní rady Josefa Boušky nebylo úkolem jednání diskutovat o konkrétní ceně, ale o principech, jak dospět k cílové ceně, kterou by měli naši farmáři dostávat v době vstupu do Evropské unie a která by měla být srovnatelná s výší, jako budou mít v roce 2004 tamní sedláci, tzn. kolem deseti korun za litr. „Abychom se k tomu přiblížili, měla by se v příštím roce farmářská cena zvýšit o 80 haléřů či o korunu proti letošku,“ doplnil Bouška.
Že ceny by měly jít nahoru, míní také ředitel Českomoravského svazu mlékárenského Michal Němec. Otázkou je o kolik a v tom se mlékaři s prvovýrobci, kteří jsou v komoditní radě ve značné početní převaze, rozcházejí. „Jestli máme platit za mléko víc, tak to bude za kvalitnější surovinu,“ zdůraznil Němec, který předložil návrh, jak by se jakost mléka měla promítnout do jeho zpeněžení.
Komoditní rada potvrdila, že letošní produkce mléka zůstane hluboko pod kvótou rozepsanou na 2,7 miliardy litrů. „Je to nepříjemný signál pro vyjednávání s EU,“ připouští Pavel Novotný, místopředseda rady a předseda komise AK pro chov skotu. Kvůli nízké ceně zemědělci podle něho do produkce mléka méně investovali a řada z nich ho přestala vyrábět. „Aby se celková produkce zvýšila, musí k tomu být výrobci motivováni, přitom základním motivačním nástrojem musí být nákupní cena,“ uvedl Novotný.
V minulém roce se podle ČSÚ prodalo ke zpracování 2,514 mld. litrů mléka a letošní výsledky se od tohoto údaje nebudou příliš lišit. „Za první pololetí je index 102,4, za srpen 100,3, což je stále nad loňskou skutečností,“ porovnal Němec, který nesdílí obavy některých producentů z dramatického propadu výroby.
V Uhříněvsi se vážně diskutovalo o tom, že první kvótový rok by měl být brán jako zkušební a držitelé kvót by proto nebyli za jejich překročení či nedodržení trestáni. Podle Novotného k tomu vedou objektivní důvody – nepříznivé počasí. „Výrobci v žádostech o kvótu vycházeli z obvyklých podmínek, nikdo nemohl předpokládat, že bude nižší energetická úroveň krmení kvůli nedostatku sluníčka,“ vysvětlil. Na druhé straně si členové komoditní rady uvědomují, že sankce vycházejí ze zákona a je tu také vazba kvót na kompenzační platby. Ministru zemědělství předloží rada návrhy na úpravu dotačních titulů týkajících se skotu. Požaduje, aby dotace na dojné krávy a masný skot byly letos vyplaceny v plné výši a přesunuly se sem prostředky, které se nevyčerpají na subvencovaný export mlékárenských výrobků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *