Ceny zemědělských pozemků

V minulých dnech byla vyhláškou č. 412/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2013 novelizována vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. V úředních cenách zemědělské půdy došlo pro rok 2013 pouze k minimálním úpravám na základě aktualizace bonitačního mapování. Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla upravena celkem u 111 katastrálních území z celkového počtu 13 026 katastrálních území, z toho ve 49 případech se cena snížila a v 62 případech zvýšila. K největšímu poklesu průměrné ceny došlo v k.ú. Milotice u Kyjova, a to o 3,60 Kč/m2,, a naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v k.ú. Řetouň o 1,40 Kč/m2.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2013 naleznete na stránkách www.farmy.cz v menu Cena půdy 2013. Tam rovněž naleznete i ceny za předchozí období, ceny podle BPEJ a koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území.
Ceny zemědělských pozemků podle novelizované vyhlášky mají vliv například především na stanovení výše daně z nemovitostí, ale také na stanovení výše ročního nájemného a často také jako pomocná informace při stanovení kupní ceny při převodu pozemků.
Ceny zemědělských pozemků mají vliv zejména na stanovení výše daně z pozemků a dále na stanovení výše ročního nájemného za pozemky náležející do zemědělského půdního fondu v případech, kdy se vlastník a nájemce na jeho výši nedohodnou, a na stanovení kupní ceny při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *