Čeští chovatelé termín stihnou

Vstupem do EU chovatelé museli přijmout již nastavené legislativní podmínky, aniž je mohli ovlivnit při jednáních. Jednou z nich je také směrnice Rady 74/1999 EK o minimálních standardech pro chov nosnic, která zakazuje chovat nosnice v konvenčních klecích po 1.ledna 2012. Čeští chovatelé se rozhodli tuto směrnici splnit a zařadit se mezi státy, které bez problému budou moci vyrábět konzumní vejce a dodávat je od určeného data do tržní sítě. K tomu jim pomohlo příznivé nastavení dotačních podmínek v Programu rozvoje venkova. Na problémy chovatelů drůbeže jsme se zeptali předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Dagmar Tůmové.

Jaký je postoj EU k tlaku některých členských států na odsunutí data zákazu používání konvenčních klecí? Evropská komise se k této otázce vyjádřila již několikrát a to tak, že nepřipustí žádné výjimky a bude tvrdě vyžadovat naplnění evropské legislativy. Jinak by mohlo dojít ke snížení důvěryhodnosti jejího rozhodování. Je pravda, že většina členských států rekonstrukce zvládne. V České republice bude podle prognóz do konce letošního roku hotovo zhruba 80 procent rekonstrukcí a zbývajících 20 procent bude dokončeno v následujících letech. Nosnice se však v konvenčních klecích nebudou v ČR chovat. Takové je rozhodnutí chovatelů, které je přijato jako stanovisko České republiky.
Jsou však státy, jako je například Polsko, které stále požaduje odsunutí termínu zákazu. Všechna změkčení směrnice by ale způsobila nemalé problémy všem chovatelům v EU , kteří rekonstrukce provedli a investovali. Je tedy nutné ochránit evropský trh před dovozy ze třetích zemí a hlavně před masivními dovozy zpracovaných vajec. Bohužel původ vajec, která jsou použita při výrobě potravin a tudíž s potravinami dovážena do EU je asi nepostižitelný. Jsou to následné kroky, které EU bude muset také řešit. Domnívám se, že dojde k menšímu snížení produkce vajec v EU, ale nebude to dlouhodobá záležitost a situace se brzy vyrovná. Spotřebitel to ani nepozná. Co se týká legislativních nástrojů pro dosažení splnění požadavků směrnice Rady 74/1999EK v jednotlivých členských státech, musíme říci, že každý chovatel je plně zodpovědný za dodržování legislativy a v případě neplnění nese zodpovědnost za své rozhodnutí. Evropská komise vyzvala jednotlivé členské státy, aby vypracovaly akční plán rekonstrukcí a poté je tento plán pečlivě monitorován. To celkem osvětluje celou situaci v EU. Každý stát nese odpovědnost za své chovatele a zvládnutí tohoto procesu. Jednotliví chovatelé, kteří by se rozhodli porušit tuto povinnost se vystavují velkým sankcím, které mohou být až likvidační. Vejce, která jsou snesena v konvenčních klecích po 1.lednu 2012 nemohou být označena třídou A ani B a tudíž dána do tržní sítě ani na zpracování. Dále je to finanční pokuta, dojde k okamžitému nahlášení na Státní zemědělský intervenční fond a ten pozastaví výplatu všech možných dotací. Může být navržen zákaz činnosti, udělen zákaz třídírně uvolňování vajec do oběhu.
Jak bude řešena otázka dovozů ze třetích zemí nebo přesunů mezi členskými státy? Cílem členských států je prosadit dovozy vajec pouze z chovů, jejichž technologie bude odpovídat legislativním požadavkům EU. To platí i o zpracovaných vejcích. EU tvrdí, že budou dovážena vejce pouze ze schválených podniků, to je z podniků s odpovídající technologií. Samozřejmě je potíž se Světovou obchodní organizací (WTO), která by naopak ráda uvolnila všechny bariéry. Dále vidím nebezpečí v matení spotřebitele s označením vajec z klecových chovů. Doposud je číslo tři označení pro vejce z klecí, bez rozdílu jestli konvenčních nebo obohacených.
Zde vidím možnosti pro nekalé praktiky a zaměňování. Navrhovali jsme zařazení čísla čtyři pro obohacené klece, ale EU tento návrh nepřijala s tím, že pokud budou zrušeny všechny konvenční klece, tak v EU budou jen obohacené a tudíž není nutné měnit označení. Co ale dovozy ze třetích zemí? Uhlídá vše EU?
Nedávná dioxinová aféra paradoxně komoditě vejce pomohla. Zákazník se začal zajímat o to, jakého původu je nabízené zboží. Vejce jsou jedna z mála potravin, které mají tu výhodu, že musí být označena kódem země původu. To znamená, že kód země původu je vyznačen na každém vejci. Neoznačená vejce třídy A nesmí překročit hranice daného státu. Legislativa však umožňuje, aby například vejce označená zemí původu PL, byla zabalena v krabičkách, na kterých bude označení země původu třídírny a balírny, například CZ. Důvodem je to, že zákazník může krabičku otevřít a zjistit si sám kód země původu vejce. Proto doporučujeme, aby se zákazník do krabičky podíval a pokud chce kupovat jen vejce s označením například CZ, si tuto skutečnost ověřil. Pokud si zákazník kupuje vejce, která jsou zatavená ve folii, například 30 kusů na proložkách, a nemůže si tudíž ověřit kód země původu na vejci, musí být kód země původu vejce vyznačen na přiložené etiketě. Dioxinová aféra upozornila na to, jak je důležité sledovat původ potravin. Z Německa se do Čech vejce dováží, ale je to jen v omezeném množství a díky značení se mohl každý zákazník rozhodnout, čemu dá přednost.
V souvislosti s růstem cen obilí rostou i ceny krmných směsí. Jak se s tím vypořádávají chovatelé nosnic? Otázky vysokých cen obilovin jsou problematické pro všechny komodity a tudíž i pro chovatele nosnic. Producenti konzumních vajec jsou nyní ve velkých finančních kleštích. Vysoké ceny krmných směsí, investice do rekonstrukcí chovných technologií a následné splácení úvěrů a na druhé straně nízká cena vajec na trhu. Situace je bohužel stejná v celé EU.
Chovatelé věří, že se situace v příštím roce zlepší a ceny zvýší, díky snížení produkce konzumních vajec. Nyní je v EU nadvýroba konzumních vajec způsobená produkcí v nových i vlastně „dosluhujících“ technologií (konvenčních klecích).
Závěrem bych ráda řekla, že tento rok nás čeká ještě mnoho jednání na různých úrovních za prosazení takových podmínek, abychom uchránili náš trh a nenapomohli chovatelům, kteří by rádi vydělali nekalými praktikami. V tom nás plně podporují naše autority- ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Státní veterinární správa ČR, Potravinářská komora ČR.
Chtěli bychom také vyzvat spotřebitele, aby se více zajímali, jaká vejce kupují a vybírali si vejce kvalitní a bezpečná s označením CZ. Při jakýchkoliv jednání se supermarkety , kdy se snažíme prosadit jejich zásobení větším podílem českého zboží, dostáváme odpovědi, že budou prodávat zboží, které bude požadovat spotřebitel. Chtěli bychom ho tedy vyzvat, aby se zamyslel nad tím, co kupuje a co je vlastně důležitější jestli kvalita a bezpečnost potravin nebo co nejnižší cena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *