Chceme stejná pravidla

Mezinárodní veletrh Grüne Woche v Berlíně se stal letos místem setkání evropské zemědělské politické scény, kde se střetly názory představitelů Evropské unie a politiků kandidátských zemí. Hlavním tématem byly přímé platby a otázka, zda a v jaké výši budou zemědělcům přidružených zemí po přijetí do unie vypláceny.

Už v úvodním vystoupení při slavnostním zahájení veletrhu se k rozšiřovacímu procesu vyjádřil zemědělský komisař EU Franz Fischler. Zdůraznil vysoký hospodářský růst v kandidátských zemích, jehož průměrné tempo ročně činí 3,7 procent a je vyšší než v zemích unie (2,1 %). Letošní rok podle něj proběhne rozhodující fáze jednání o rozšíření. „Pokud bude dodržen časový rozvrh, mohla by se už v roce 2004 řada nových členských zemí účastnit evropských voleb.“ prohlásil. Přílišným optimismem však nenaplnil očekávání zemědělců z kandidátských zemí, protože k systému přímých plateb řekl, že je třeba brát v úvahu rozdílnost výchozích pozic a není možné ignorovat čtyřicetiletý odlišný vývoj. „Bylo by nesprávné se domnívat, že zcela jednoduše musíme společnou zemědělskou politiku přenést v poměru jedna ku jedné na kandidátské země,“ řekl Fischler. Podle jeho slov je naopak třeba zkoumat rozdílné výchozí pozice a mít je na zřeteli při jednáních o rozšíření. Strukturní problémy nelze vyřešit okamžitým přenesením společné zemědělské politiky na kandidátské státy. Rozdíly jsou podle něj především v zaostávání venkova za městy. Proto by měly být subvence zaváděny postupně. Podle zdrojů blízkých komisi je možné až desetileté přechodné období. Pro finanční podporu rozvoje venkova v kandidátských zemích označil jako pilotní program Sapard. „Zavedení systému přímých plateb ze dne na den by znamenalo zakonzervování dosavadní struktury a riskovali bychom sociální nepokoje, když by zemědělci najednou významně více vydělávali než ostatní pracující v regionu.“ dodal Fischler.
Český ministr zemědělství Jan Fencl odmítl v pódiové diskusi na berlínském Agrárním fóru východ – západ zpochybnění přímých plateb pro kandidáty a prohlásil, že společná zemědělská politika musí být pro všechny stejná. „Neumím si představit, jak by někdo vysvětlil zemědělcům, že bez příjmové pomoci a asistence státu doženou své zpoždění,“ řekl a doplnil, že venkov je na tom všude hůře než města, nejen v kandidátských zemích. Proto také existuje společná zemědělská politika.
Mezinárodní veletrh Grune Woche od 11. do 20. ledna přilákal na berlínské výstaviště desetitísíce návštěvníků. Mezi více než 1600 vystavovateli nechyběla ani Česká republika, kterou v německé metropoli reprezentovalo celkem 11 firem, z toho čtyři pivovary.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *