Chovatel musí zvíře respektovat

Významné kulaté jubileum – sedmdesátiny, o nichž on sám prohlašuje, že nejsou balvanem ani oprátkou, oslavil 10. dubna 2008 docent ing. Oldřich Doležal, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Českými i zahraničními chovateli je považován za technologického „guru“, na kterého se vždy mohou obrátit s problémem či otázkou.

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. vyrůstal na střední Moravě, kde měl velice blízko k hospodářským zvířatům.. Po studiu na pražské vysoké škole a činnosti v provozu zakotvil ve výzkumu, kde je již bezmála 47 let.
Věnuje se aplikovanému výzkumu, jehož význam popisuje takto: „Aplikovaný výzkum je kategorie výzkumu, který má návazný a praktický dosah do praxe. V zemědělství to znamená, že do pěti let přispěje vyřešený projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, např. zvýšením kvality produkovaných surovin jako potravinových zdrojů.
Tento výzkum by neměl skončit napsaným článkem, ale jeho prioritou by měla být aplikace výsledků a poznatků do zemědělské praxe. Znamená to, že každý výzkumný pracovník by měl být motivován k tomu, aby kromě vlastního výzkumu pracoval také jako poradce či pravá ruka jednotlivých farmářů.“

Očekává změny

Technologie chovu hospodářských zvířat je podle slov doc. Doležala jen malý úsek živočišné výroby, která se musí přizpůsobovat zvířeti a nikoliv naopak. „Lze s určitostí očekávat, že chovaná zvířata budou výrazně odlišná od těch, které jsou v našich stájích v současnosti. Očekáváme totiž významné působení molekulární genetiky, genetického inženýrství, informačních technologií a dalších vědních oborů,“ konstatuje Oldřich Doležal.
Welfare a komfortní stáje ale k úspěchu nestačí. Úspěch v chovu skotu přirovnává jubilant ke stolu o čtyřech nohách, který musí pevně bez kývání stát. Nohy jsou: plemeno, výživa, prostředí a člověk.
„Nesmíme zapomínat ani na nejčastější chorobou ošetřovatelů a to, provozní slepotu, resp. hluchotu, která je mimo jiné zodpovědná za výskyt nejčastějších onemocnění skotu – mastitid, poruch reprodukce a nemocí končetin. Cestou k jejímu odstranění může být třeba stálé sebevzdělávání nebo přátelská pomoc kolegů ze sousedních podniků a výměna zkušeností,“ podotýká jubilant.

Novinky pro chovatele

Doc. Oldřich Doležal si cení větší možnost „transferu“ nových poznatků v současnosti, a to i přes obecnou neujasněnost hodnocení této činnosti: „V našem výzkumném ústavu vzniklo nové oddělení Transferu a propagace. Oslovujeme nejen chovatele, ale i pedagogy, poradce, státní správu. Po úspěšném loňském titulu Metodiky: Zemědělský poradce ve stáji I.- dojnice připravujeme další témata týkající se problematiky odchovu telat, reprodukce atd., které budou vždy spojeny s tréninkem poradců i chovatelů. Ty největší rezervy však vidíme v převažující provozní slepotě těch, kteří se v této branži pohybují. Proto také zahajujeme po letech další okruh chovatelských kontrolních dnů, které se v chovech osvědčují a jsou dobrou terapií, ale i prevencí této choroby,“ uzavírá jubilant.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *