Cílem je zlepšit povědomí o lesích

Zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro společnost u mládeže je hlavním cílem mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích. Navíc při soutěži mají mladí lidé možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky. Uvedl to na tiskové konferenci v Praze ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jurečka připomněl, že ministerstvo zemědělství soutěž finančně podporuje, protože pozitivně rozvíjí vztah mládeže k přírodě a lesnictví, které má v naší zemi dlouhou tradici. „Oceňuji, že nejde pouze o zkoušení teoretických znalostí, ale velká část soutěže je zaměřena na praktické dovednosti, které mladí účastníci využijí i ve svém dalším životě,“ řekl ministr. Podle něj jde o to ukázat, že lesnictví je perspektivním oborem. 

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech – místním, regionálním, národním a mezinárodním. Skládá se z vědomostního testu a praktických úkolů. Účastní se jí tříčlenná družstva studentů, kteří své znalosti získávají nejen při výuce, ale i ze studijních materiálů na internetových stránkách

„Letošní ročník bude rozšířen o dvě další regionální kola v Praze a Brně, tedy o žáky a studenty z velkých měst, kterým může být les poněkud vzdálen. Dále jsou připraveny nové webové stránky a studijní materiály, sestavené srozumitelně a především s reálnými informacemi o lese a lesním hospodářství,“ řekl náměstek ministra pro lesní hospodářství Patrik Mlynář. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, od 13 do 15 let a od 16 do 20 let. Příští rok půjde již o pátý ročník a zájem o účast roste. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní soutěž, měli by soutěžící umět anglicky.
První ročník soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF), do níž jsou aktivně zapojeny  lesnické instituce z deseti zemí Evropy, se konal v roce 2011, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Organizačním garantem soutěže u nás je Česká lesnická společnost, která je také členem mezinárodního výboru YPEF za Českou republiku.

Na organizování soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Loňský čtvrtý ročník soutěže byl pořádán ve spolupráci s Lesy ČR, v roce 2015 se zapojí i druhý státní podnik, Vojenské lesy a statky.

Nemají problém s uplatněním

Jak poznamenal děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Marek Turčany, každý rok se podaří dosáhnout počty studentů, předepsané ministerstvem školství. „Snažíme se dělat řadu akcí, abychom veřejnost informovali o lesnictví. V současnosti pracujeme ve spolupráci s velkými vlastníky při přípravě dalších strategií,“ konstatoval s tím, že absolventi tohoto oboru nemají dnes fakticky žádnou nezaměstnanost. Náměstek Mlynář podotkl, že jak pražská, tak brněnská fakulta se snaží lesnictví činit pro mladé lidi atraktivním. „Problém stárnutí populace vidíme nejen v oblasti lesnictví, ale i rybářství a myslivosti. To znamená, že je namístě motivovat mladé lidi, aby nastoupili na studium lesnických škol, zde je řádně připravit, seznámit je s praxí tak, aby mohli v rámci budoucího povolání,“ řekl.  

Předseda České lesnické společnosti Pavel Draštík připomněl, že střední lesnické školství prodělalo vývoj v posledních deseti letech. „Lesnické povolání bylo tradiční stavovské, které se dědilo z otce na syna. Před dvaceti lety nebylo podle průzkumu problémem, že děti pocházely z 80 procent z lesnických rodin a věděli přesně, proč tam jdou. Dnes je minimální počet lidí z lesnických rodin a zbytek jsou děti z měst. To naráží na to, že děti se nevracejí,“ poznamenal a potvrdil, že absolventi lesnických škol nemají problém se uplatnit v praxi.        

Podle ministra zemědělství by se v České televizi mělo do budoucna objevovat více pořadů pro děti věnovaných zemědělství, lesnictví či výrobě potravin. Ministerstvo je připraveno tvorbu finančně podpořit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *