Čtvrté kolo příjmu žádostí začíná v červnu

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič. Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, se týká opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora cestovního ruchu.
„Kromě opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu budou přijímány žádosti i na další dvě opatření osy I. Jde o opatření Využívání poradenských služeb, ke kterému byla pravidla schválena pátého února, a opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost, u kterého ve specifické části Pravidel k žádné změně nedošlo,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Příjem žádostí bude probíhat od desátého do třicátého června do třinácti hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ doplnil ministr.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD.
Následující tabulka obsahuje průměrné roční alokace veřejných prostředků na jednotlivá spouštěná opatření

Opatření                            Průměrná roční alokace pro opatření (mil EURO)
I.1.3                                    Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 17,49
I.3.1                                    Další odborné vzdělávání a informační činnost 1,79
I.3.4                                    Využívání poradenských služeb 2,82
III.1.3                                 Podpora cestovního ruchu. 11,35

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *