Dbá se o pestrost při výsadbě stromků

Státní podnik Lesy České republiky vysadily v minulém roce na 11 772 hektarech lesní půdy 51 127 000 stromků. Z celkového počtu bylo jehličnatých dřevin 53 procent a listnáčů 47 procent. Množství vysazovaných stromků a poměr jednotlivých dřevin zůstává již řadu let zhruba stejný. S ohledem na změněné požadavky na les se v době jeho obnovy klade důraz na větší pestrost zakládaných porostů, což pomáhá zvyšovat jejich odolnost a stabilitu v dospělosti. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.

„Ročně zalesňujeme přibližně 0,9 % rozlohy námi spravovaných lesů, proto se procentuální zastoupení dřevin mění pozvolna. Na druhou stranu změnu druhového zastoupení dřevin v lese vidí nejen lesníci, ale zaregistruje ji i běžný návštěvník,“ uvedl Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, a dodal: „Naše nynější systematická práce při obnově lesa postupně tak, jak bude obnoveného lesa přibývat, přinese zlepšení jeho zdravotního stavu. Nyní zakládané lesy budou stabilnější a lépe odolají vnějším přírodním vlivům“.
Drahný upřesnil, že z jehličnatých dřevin bylo vysázeno nejvíce smrku ztepilého (15,3 milionu), borovice lesní (9,5 milionu) a jedle bělokoré (1,8 milionu). Mezi listnáči dominují buk lesní (13,5 milionu), duby (7,1 milionu) a javory (0,8 milionu). Z celkového počtu 51,1 milionu sazenic bylo 27,3 milionu jehličnanů a 23,8 milionu listnatých dřevin.
S ohledem na rozlohu lesních porostů v ČR bude lesníkům trvat desítky let, než se změní druhové složení lesů. V současné době je například smrk ztepilý zastoupen asi 53 % a buk lesní 7 %. Proto státní podnik v započatém trendu bude pokračovat i v roce 2009. Letos plánujeme zalesnit 50 miliony sazenic 11 000 hektarů lesa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *