Diamantová liga kvality zvýší úroveň českých obchodů

Rada kvality České republiky, Řídicí výbor Programu Česká kvalita a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oznámily přijetí značky Diamantová liga kvality do Programu Česká kvalita. Značka bude udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníkům nadstandardně kvalitní služby a jež vyhoví všem požadavkům stanoveným správcem značky a Řídicím výborem programu. Českým spotřebitelům by značka měla přinést kvalitnější maloobchodní služby a lepší orientaci při nákupu. Informoval o tom Tomáš Kouřil, manažer komunikace Národní politiky kvality.

Úroveň maloobchodních prodejen v České republice je velmi rozdílná. Vedle sebe existují jak špičkové obchody srovnatelné s konkurencí ve vyspělých zemích, tak i prodejny, ve kterých dosud neposkytují služby v kvalitě, kterou má zákazník právo vyžadovat. Proto se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodl pomoci spotřebitelům v orientaci a nabídnout jim nezávislé značení prodejen, které poskytují svým zákazníkům nejen vyšší kvalitu služeb, ale odlišující se i další přidanou hodnotu od ostatních subjektů na trhu.

Oceňování značkou Diamantová liga kvality bude v první fázi určeno pro maloobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin, v dalších letech bude rozšířeno na celou maloobchodní síť. Metodika hodnocení je založena na posuzování prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index), s následným auditem, který se zaměřuje na dodržování legislativních pravidel, hygienické dokonalosti prodeje potravin a obecně úrovně nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel práce s potravinami. Součástí žádosti o udělení značky bude i sebehodnotící zpráva, ve které každá přihlášená prodejna mj. uvede své hlavní výhody (realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu), kterými se odlišuje od konkurence a které ji opravňují k získání značky.

 

„Chceme ukázat českým spotřebitelům, že v naší zemi existuje řada prodejen, které splňují vysoké standardy a jsou plně srovnatelné se zahraniční konkurencí. A současně chceme prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly a usilovaly o toto prestižní ocenění, protože tak budou nejen lépe uspokojovat potřeby svých zákazníků, ale díky značce Česká kvalita – Diamantová liga kvality, získají i nezanedbatelnou konkurenční výhodu,“ vysvětlila hlavní cíle zavedení značky prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Přijetím do vládního Programu Česká kvalita získala značka Diamantová liga kvality garanci objektivity a nezávislosti, což zvýší její důvěryhodnost u spotřebitelů i marketingovou hodnotu pro prodejny, které ji získají. Program sdružuje nezávislé značky kvality na českém trhu udělované oborovými asociacemi, cechy, certifikačními orgány a dalšími organizacemi, které splňují přísná kritéria stanovená řídicím výborem. Česká kvalita, jako jediná v ČR garantuje nezávislé ověřování kvality výrobků a služeb třetí stranou (akreditovanou zkušebnou), dlouhodobou kontrolu dodržování kvality v průběhu platnosti značky i ověřování spokojenosti spotřebitelů.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *