Dohoda producentů a zpracovatelů kávy zřejmě povede k růstu ceny

Zvraty cen v oboru pěstování a zpracování kávy má zastavit rozsáhlý kodex, který v něm má zlepšit pracovní a ekologické podmínky. Dohodli se na tom dnes v Hamburku pod záštitou německé vlády světoví pěstitelé a zpracovatelé kávy. Tento kodex nebude podle pozorovatelů znamenat nic jiného, než příprava ke zvýšení cen kávy. Dohodu podepsaly z producentských zemí Brazílie, Kolumbie, Vietnam, Keňa, Indonésie a hlavní středoameričtí vývozci. Za zpracovatele se k ní připojily firmy Nestlé, Tchibo, Sara Lee a Kraft Foods. Jestliže by dohodu uplatňovaly všechny zúčastněné strany, pokrývala by odhadem 80 procent světového trhu kávy. Účast velkých koncernů je průlomem a jejich vzájemný dohled zvyšuje šance na dodržování kodexu, soudí analytici.

Dohoda je obdobou podobných kodexů v textilním průmyslu, výrobě sportovního zboží a těžbě diamantů. Je dosud nejambicióznějším mezinárodním pokusem stanovit na dobrovolném základě standardy v odvětví. Společný kodex pro odvětví kávy (CCCC) odpovídá na tlak skupin spotřebitelů, maloobchodníků a nevládních organizací. Jejím záměrem je vytvořit trh kávy bez jakékoli otrocké nebo nucené práce či práce dětí. Producenti budou muset povolit zakládání odborů, zachovávat minimální úroveň pracovních podmínek a dodržovat mezinárodní normy u pesticidů a znečištění vody.
Káva produkovaná podle těchto norem bude nést příslušný certifikát a odvětví bude povzbuzovat farmáře a družstva k získávání těchto osvědčení. Zpracovatelé se sice nezavázali, že budou tuto kávu kupovat, slíbili však že budou více rozvíjet podnikatelské vztahy s producenty dobré kvality.
Pro spotřebitele bezprostředně z dohody vyšší ceny nevyplývají, protože zpracovatelé se nezavázali k povinnému výkupu „mravné“ kávy. Dieter Overath, šéf organizace Transfair, která v Německu prosazuje obchod jen s těmi, kteří dodržují stanovené normy, však řekl, že zpracovatelé nakonec budou muset zvýšit ceny placené producentům, aby jim umožnili udržet zvýšené standardy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *