Doporučení všem, kteří chtějí prodat svůj les

V poslední době se množí případy, kdy jsou vlastníci lesů, zejména starší spoluobčané, podváděni při nakládání se svým majetkem – lesem. Nepoctiví podnikavci nabízejí prostřednictvím inzerátů v různých denících odkoupení lesa, zejména v mýtním věku. Obyčejně je, pro ztížení identifikace, jediným kontaktním údajem v inzerátu číslo mobilního telefonu. Snahou většiny takových podnikavců však je dostat se snadno ke dřevní hmotě bez dalšího převzetí všech práv a povinností.

V poslední době se množí případy, kdy jsou vlastníci lesů, zejména starší spoluobčané, podváděni při nakládání se svým majetkem – lesem. Nepoctiví podnikavci nabízejí prostřednictvím inzerátů v různých denících odkoupení lesa, zejména v mýtním věku. Obyčejně je, pro ztížení identifikace, jediným kontaktním údajem v inzerátu číslo mobilního telefonu. Snahou většiny takových podnikavců však je dostat se snadno ke dřevní hmotě bez dalšího převzetí všech práv a povinností.
Prodávající se domnívá, že sepsáním kupní smlouvy a obdržením jisté finanční částky, která se mu může jevit v době tohoto prodeje příznivá, končí jeho vztah k lesu, a tím i k povinnosti vůči tomuto majetku vyplývající z lesního zákona. Zejména se jedná o opětné zalesnění holiny do dvou let od jejího vzniku. Skutečnost je však jiná. Kupující velmi často již nemá úmysl požádat o vklad vlastnického práva příslušný katastrální úřad. Tím smlouva nenabývá účinnosti, vlastnictví nepřechází a prodej lesa tak není dokončen. Vlastnická práva, ale zejména povinnosti, nadále zůstávají na vlastníkovi. Les je mezitím vytěžen, dřevo odvezeno a vlastníkovi zbývá jen holina k vyklizení a následnému zalesnění, vyžadujícímu potřebné prostředky, s kterými při prodeji neuvažoval. Prodej lesa pak má zcela opačný efekt.
Aby se předešlo všem těmto těžkostem, doporučuje MZe vlastníkům lesa, kteří uvažují o prodeji tohoto majetku, postupovat podle následujících doporučení:
 při prodeji lesa si smlouvu nechejte vyhotovit advokátem, abyste se mohli spolehnout na to, že údaje o kupujícím odpovídají skutečnosti a text kupní smlouvy vyhovuje nezbytným náležitostem vkladu vlastnického práva;
 do kupní smlouvy vložte požadavek, že provádění jakékoliv těžby v prodávaném lese je možné až po provedení vkladu vlastnického práva;
 před prodejem se informujte o cenových relacích prodávaných lesů v blízkém okolí i o aktuálních cenách dřeva;
 dávejte přednost prodeji fyzickým nebo právnickým osobám, které znáte, nebo o kterých máte dobré reference.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *