Dozorčí rada SZIF prověří přidělování mléčných kvót

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) existuje téměř rok. Podle zákona má kontrolovat, jak fond naplňuje své poslání a jak hospodaří s finančními prostředky. Je všechno v pořádku, nebo rada zjistila nějaké nesrovnalosti, zeptali jsme se jejího předsedy, poslance sněmovního zemědělského výboru Jiřího Papeže.

Předně bych chtěl říci, že naše pravomoci jsou velmi omezené. Například přezkoumáváme účetní uzávěrku, vyjadřujeme se k návrhu rozpočtu fondu, ale neschvalujeme ho. To je záležitostí prezidia, které návrh předává do sněmovny. Někdy bychom docela rádi zasáhli do toho, jakým způsobem budou finanční prostředky, které schvalujeme ve sněmovně, použity, ale to nám nepřísluší. Můžeme ještě kontrolovat , jestli jsou dodržovány vládní nařízení či směrnice, což se snažíme dělat. Chtěl bych ale dodat, že dozorčí rada, jejíž členy volila vloni v prosinci Poslanecká sněmovna a místopředsedu Senát, pracovala dlouho ve čtyřech a teprve letos v květnu sněmovna doplnila posledního člena. Jde o čestnou funkci, nebereme žádné odměny ani cestovní náhrady. Nemáme k dispozici také žádný sekretariát, všechny podklady pro jednání nám předává výkonný aparát fondu. Mohu říci, že ve vlastním naplňování směrnic jsme neobjevili nedostatky. Často sice diskutujeme o tom, jestli ten či onen systém je dobrý, ale nejsme oprávněni přijímat k vládním nařízením nějaká stanoviska.

Jistě jste zaznamenali výhrady k rozdělování cukerních kvót. Budete se této záležitosti věnovat?
Detailně jsme se cukerními kvótami a příslušným vládním nařízením, než ho zrušil Ústavní soud, zabývali na jaře a věnovali jsme jim spoustu času. Nedovedu ale v tuto chvíli říci, jestli se k nim vrátíme. Diskuse o principu cukerních kvót, zda jsou správné či ne, patří spíš na půdu zemědělského výboru. Teď na podzim se chceme v dozorčí radě podrobně věnovat mléčným kvótám. Pověřili jsme vedení fondu, aby nám vypracovalo písemný materiál k celému průběhu jejich přidělování. Na program jednání se dostane také kontrola poskytování subvencí při vývozu jatečného skotu a výrobků z bramborového škrobu. Začátkem listopadu bychom měli projednávat verzi rozpočtu SZIF na příští rok.

Podle ministerského návrhu rozpočtu by měl fond dostat o více než miliardu korun méně než pro letošní rok, přitom se jeho činnost rozrůstá. Nebude k tomu mít dozorčí rada námitky?
Můj názor je, že by měl fond dokázat hospodařit i s menším objemem finančních prostředků. Některé kroky, které SZIF dělá, jsou podle mě nadbytečné. Osobně jsem nikdy nebyl příznivcem mléčných kvót a v této oblasti by se dalo ušetřit , třeba na kompenzačních platbách či subvencování vývozu mléčných výrobků. Uvažuje se také o tom, že by letos vůbec nemusel být intervenční nákup pšenice nebo alespoň ne v takovém rozsahu, jak se uvažovalo.

Že fond nezvládl přípravu na intervenční nákup pšenice, protože si včas smluvně nezajistil skladovací kapacity, mu vytýkalo například vedení agrární komory. Bude dozorčí rada řešit toto selhání v činnosti SZIF?
Ředitel fondu pravidelně dochází na naše jednání a zřejmě si od něj necháme podat vysvětlení. Podle toho pak budeme zvažovat další kroky, které můžeme či nemůžeme podniknout. Budou nás určitě zajímat dlouhodobé smlouvy se skladovateli, které by se měly nyní připravovat, a také jak budou probíhat výběrová řízení na skladovatele.

Na fond se postupně nabalují další činnosti a tudíž si buduje své zázemí, zřizuje regionální pracoviště a přibývají pracovníci v centru. Hlídáte, zda jsou při tom všechny prostředky vynakládány efektivně?
To je určitě téma pro dozorčí radu, ale možná i sněmovní zemědělský výbor. Souvisí to s dlouhodobější koncepcí fungování fondu. Požádali jsme o studii dalšího vývoje rozsahu činností do vstupu ČR do Evropské unie, včetně rozpočtového zabezpečení. Jistě se o tom bude diskutovat při jednání o výroční zprávě fondu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *