Drahá politika

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se pokusila spočítat, kolik občané EU zaplatí za provozování společné zemědělské politiky (CAP). Neuvěřitelně propracovaný systém dotací, kvót a všemožných podpor mimo jiné způsobuje, že ceny potravin jsou v EU v průměru o 44 procent vyšší než by byly, pokud by CAP neexistovala.

Nejvíce se podle údajů OECD projevuje vliv CAP na ceně hovězího. Ta je o 221 procent vyšší, než by byla bez regulace. Také cena cukru je díky zemědělské politice vyšší o 94 procent, cena mléka o 70 procent. Drahé potraviny nejsou jediným průvodním znakem existence CAP. Mnohem „viditelnější“ a také častěji diskutované jsou různé přímé i nepřímé podpory vyplácené jak těm farmářům, kteří skutečně hospodaří, tak i těm, kteří svou činnost záměrně utlumují.
Výdaje na CAP představují téměř dvě třetiny rozpočtu EU, tedy částku okolo 45 miliard eur, kterou hradí daňoví poplatníci. To rozhodně není málo, zvláště pokud si uvědomíme, že v zemích EU se zemědělství věnuje v průměru méně než pět procent obyvatel. Jak je možné, že tak malá skupinka lidí dokáže již nejméně dvě desetiletí účinně bránit všem pokusům o reformu, které by spočívaly zejména ve výrazném „seškrtání“ výdajů? Odpověď je jednoduchá. Evropští zemědělci jsou výborně organizovaní a své protesty si pokaždé dovedou naplánovat tak, aby jejich důsledky pocítilo co nejvíce „běžných“ obyvatel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *