Drůbež z EU k nám nesmí

Až do odvolání se nesmí do Česka dovážet z EU maso z hrabavé a vodní drůbeže v souvislosti se zjištěním hovězích proteinů v drůbeži původem z Nizozemí. Tyto hovězí proteiny byly zjištěny ve Velké Británii u dovozů drůbeže z Nizozemí. Byly totiž při jatečném zpracování aplikovány na kuřata za účelem zvýšení absorpce vody v kůži. Proto Státní veterinární správa ČR od 11. července do odvolání nepovoluje z členských zemí EU dovoz a reexport neděleného masa hrabavé a vodní drůbeže, masa děleného a jedlých drobů hrabavé a vodní drůbeže, určeného k výživě lidí.

Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz nebo tranzit tohoto zboží, místně příslušná veterinární správa nepovolí dovoz, popřípadě tranzit (například podle § 54, odst. (2( písm.c) veterinárního zákona).
V současné době se do ČR drůbeží maso z Nizozemí nedováží, poslední dovoz byl uskutečněn 26. a 28. února ve čtyřech zásilkách po 20 tunách. Není známo, že by toto maso pocházelo od tří firem, které tuto metodu použití hovězího proteinu aplikovaly.
Dnes se Josef Holejšovský obrátí na své rezortní kolegy v členských státech EU s požadavkem, aby deklarovali, zda se v jejich zemích tato metoda používá, či nikoli a na zákaldě toho bude zákaz popřípadě modifikován. V ČR se aplikace hovězího proteinu do jatečných těl kuřat, popřípadě dělené drůbeže nesmí používat a nepoužívá se.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *