Držitelé Klasy soutěžili

Národní značkou kvality Klasa bylo v prosinci oceněno dalších 23 potravin od šesti výrobců. Certifikáty během slavnostního večera, který se konal vloni v prosinci, předal zástupcům oceněných výrobců prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman spolu s ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu Tomášem Revészem.

 Za pět let existence značky kvality získalo toto ocenění již 1391 výrobků od 219 firem. „Mezi oceněné potravinářské produkty patří celé široké spektrum výrobků. Nejčastěji jsou zastoupeny masné výrobky a maso, národní značkou kvality se může pochlubit již 432 masných produktů,“ sdělil mluvčí SZIF Vladimír Voráček. Druhými nejčastěji oceňovanými jsou mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky; celkem jich bylo oceněno 348. Označením se zatím může chlubit také 290 mléčných produktů. Voráček připomněl, že výrobci potravin oceňují zejména to, že logo prestižní značky Klasa se stalo dobrým marketingovým nástrojem. Jeho držitelé proto byli letos vyzváni SZIF, aby ukázali, jak ho umí využít ve vlastní marketingové komunikaci. Porota hodnotila několik parametr, například zda logo Klasy na obalu výrobku je správně uvedeno a je dobře čitelné. Další disciplína se věnovala tištěné inzerci a třetí kategorii představovala venkovní reklama. Porota sledovala také to, jestli se výrobce účastní propagačních akcí se značkou Klasa a prezentaci značky na internetových stránkách výrobců. Do užšího výběru se dostalo 13 výrobců. První místo získala společnost VOMA, s.r.o., na druhém místě skončila firma Havlík Opal, spol. s r.o., třetí nejúspěšnější se stala společnost ZŘUD – masokombinát Písek. CZ, a.s, dodal Voráček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *