Důležitá je jistota (komentář)

Ministerstvo zemědělství minulý týden zveřejnilo celkovou výši dotací, kterou čerpaly v loňském roce subjekty v jeho resortu. Současně uvedlo, že z téměř třiceti miliard korun, které vloni přitekly do odvětví, byla většina peněz z rozpočtu Evropské unie poskytnutá v rámci společné zemědělské politiky. Je zřejmé, že zejména byrokratické mechanismy unie mají řadu nedostatků, a to se týká i její zemědělské politiky. Zvlášť když evropské právní normy vytvořené bruselskými úředníky přežvýkají a upraví ještě ti naši.

Můžeme se samozřejmě smát některým nesmyslným předpisům, můžeme se rozčilovat nad nepružností bruselských byrokratů, nebo nad obtížnou a zdlouhavou notifikací některých našich návrhů. Můžeme také žehrat, často oprávněně, na to, že je k nám Evropská unie nespravedlivá a zahraniční konkurence nám působí problémy. I když je samozřejmě otázkou, jak se k možnostem korigovat určité negativní dopady volného trhu na naše subjekty staví naši politici. Nic z toho však nemůže zpochybnit skutečnost, že vstup do Evropské unie i její zemědělská politika českému zemědělství prospěly. Ostatně dokazují to nejen statistická čísla, ale také technologická vybavenost mnoha tuzemských zemědělských podniků i nabídka možností, kterou ti připravení a schopní dokážou využít. Navíc společné zemědělské politice nelze upřít, že přes veškeré výhrady zajišťuje odvětví minimálně několikaletou jistotu, že věci zůstanou rámcově tak, jak byly schváleny, což před naším vstupem do EU rozhodně nebývalo. Bohužel, jak se zdá, ani současná vláda zatím mnoho jistot nenabízí a některé její kroky, například tanečky kolem výše DPH či nepřistoupení k Paktu pro euro, naopak vnášejí do podnikatelské sféry obavy a nervozitu. Proto jsem přesvědčen, že i za cenu domnělé ztráty části národní suverenity, kterou se tak často zaštiťují euroskeptici, se naší zemi těsnější přimknutí k Bruselu vyplatí. A to nejen v zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *