Ekologové jsou proti obchodním řetězcům

Expanze obchodních řetězců podle ekologů škodí životnímu prostředí. Sdružení Nesehnutí v průzkumu, který na svých internetových stránkách zveřejnilo Sdružení obrany spotřebitelů, zjistilo, že nové velkoprodejny se podílí na nekontrolovaném rozšiřování měst do krajiny, často zabírají kvalitní zemědělskou půdu či nezastavěné plochy a stavba nákupních center zvyšuje dopravu v okolí.

Stát společně se samosprávami by měl proto podle ekologů regulovat další expanzi obchodních řetězců, které u nás provozují více než tisícovku obchodů a stavbu dalších připravují. Jiří Koželouh ze sdružení Nesehnutí uvedl, že průzkum se opírá o loňských 140 záměrů obchodních řetězců postavit v ČR 168 nových supermarketů, hypermarketů, diskontů, hobbymarketů a nákupních center. Výzkum podle něj odhalil, že 58 procent těchto projektů je umisťováno na zcela či převážně volné plochy. Celkem 49 prodejen bylo v roce 2007 umístěno mimo stávající zástavbu a podílí se tak podle ekologů na nekontrolovaném růstu měst do krajiny. Sdružení rovněž zjistilo, že téměř polovina záměrů obchodních řetězců požaduje zábor zemědělské půdy, a to i té nejvyšší kvality. Nakupování podle nich často dostává přednost i před chráněnými územími, významnými krajinnými prvky, biotopy chráněných živočichů či územními systémy ekologické stability. Kácení dřevin podle výzkumu vyžaduje přibližně 60 procent záměrů obchodních řetězců. Koželouh upozornil, že 20 plánovaných velkoprodejen bylo navíc umístěno do záplavových území.
U většiny nových velkoprodejen odborníci podle Koželouha očekávají nárůst osobní automobilové dopravy o více než deset procent a v některých případech i o více než 50 procent. V roce 2007 byl u nových velkoprodejen podle ekologů naplánován vznik 22 tisíc parkovacích míst.
Supermarkety, hypermarkety a ostatní velkoprodejny mají podle ekologů jednoduchou konstrukci a nevábný vzhled, který nebere ohled na lokalitu, kde obchody mají vzniknout. „Podle výzkumu se projeví až 90 procent nových záměrů na zhoršení pohody bydlení, a to v důsledku nárůstu dopravy, zvýšení hladiny hluku, ztráty využívaných ploch a likvidace městské zeleně,“ míní sdružení Nesehnutí.
Ekologové proto volají po regulaci a kontrole expanze obchodních řetězců, tak jak to prý funguje v řadě zemí Evropské unie. „Výsledky výzkumu ukazují, že expanze velkých nákupních center v ČR zdaleka není u konce a že má smysl přijmout zákonné a územně-plánovací regulace nákupních řetězců,“ uvedl Milan Štefanec ze sdružení Nesehnutí.
V mnoha českých a moravských městech se proti dalším prodejnám obchodních řetězců bouří lidé a některé radnice již daly stavbě nových obchodů červenou. V loňském průzkumu agentury Respond & Co se proti stavbě nových diskontních prodejen, supermarketů a hypermarketů vyslovily čtyři pětiny dotázaných lidí. Podle jednatele analytické společnosti Incoma Research Tomáše Drtiny se počet nákupních center v následujících třech letech u nás zvýší až o třetinu. Nyní jich v republice funguje zhruba 230, z nichž 80 lze zařadit do kategorie velkých nákupních komplexů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *