Environmentální priority

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík dnes jako aktuální předseda Rady EU pro životní prostředí představil poslancům Evropského parlamentu – členům Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost – priority českého předsednictví. Již včera se ministr sešel také s představiteli deseti nejvýznamnějších evropských nevládních ekologických organizací. Informoval o tom mluvčí Ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Ministr připomněl dosavadní vynikající spolupráci s poslanci Evropského parlamentu. „Vidím tu v sále několik známých tváří a jsem tedy rád, že vím, že budu nejen během příštího půl roku pracovat s fundovanými odborníky a zároveň se zkušenými politiky. Vím, že nás spojuje společný cíl,“ řekl Martin Bursík ve svém vystoupení ve výboru.
Jak zdůraznil, české předsednictví v Radě EU si v oblasti životního prostředí určilo čtyři základní prioritní okruhy, kterými jsou změna klimatu, ochrana lidského zdraví a životního prostředí, udržitelná spotřeba a výroba a ochrana přírodní rozmanitosti (biodiverzity).

Ochrana klimatu
V oblasti ochrany klimatu povede předsednictví především jménem unie jednání s ostatními partnery ve světě s cílem dosáhnout na klimatickém summitu OSN v prosinci letošního roku v Kodani efektivní světové dohody o ochraně klimatu a adaptacích na klimatické změny, která po roce 2013 nahradí dosavadní Kjótský protokol.

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Předsednictví se zaměří především na výrazný posun v projednávání návrhu směrnice o průmyslových emisích (IPPC) a dokončení jednání o revizi nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu. České předsednictví chce také zahájit debatu o návrhu revize směrnice o národních emisních stropech. „Spolu se švédským ministrem Andreasem Carlgrenem jsme společně komisi napsali, aby návrh co nejrychleji předložila, abychom mohli začít co nejdříve diskusi nad konkrétním textem. Znečištěné ovzduší je zásadním problémem celé unie,“ řekl Martin Bursík. Zahájit také chceme projednávání návrhů, které mění nakládání s elektroodpady. Předsednictví bude diskutovat také problematiku nakládání s bioodpady v návaznosti na Evropskou komisí zveřejněnou Zelenou knihu. České předsednictví bude také zastupovat EU na řadě významných mezinárodních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví, například při jednání o snižování výroby a spotřeby rtuti na zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v únoru 2009 v Nairobi či jednání o nakládání s chemickými látkami v květnu v Ženevě.

Udržitelná spotřeba a výroba
Předsednictví podpoří aktivity, vedoucí k vyšší informovanosti spotřebitelů o kvalitě výrobků. Jde především o revizi nařízení k systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) a zlepšení systému ekoznačení tak, aby měli evropští zákazníci na trhu výrazně bohatší výběr ekologicky šetrných alternativ.

Ochrana přírodní rozmanitosti (biodiverzity)
Předsednictví se zaměří na balíček Evropské komise k biodiverzitě, především na sdělení o invazních druzích. Cílem českého předsednictví je také výrazně pokročit v debatě o evropské směrnici o půdě. Budeme rovněž moderovat projednávání návrhu nařízení o zákazu obchodování s výrobky z tuleňů, které bychom chtěli dovést do úspěšného konce. K ochraně biodiverzity chce předsednictví přispět konferencí „Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas“, kterou ve spolupráci s Komisí uspořádá v Praze. Prostřednictvím této konference bude odstartován projekt Wilderness zaměřený na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *