EU pomáhá zlepšit český systém kontroly potravin

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský oficiálně zahájí twinningový program „Bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci“, který je součástí projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin – krmiva“. Tento projekt financovaný z EU si klade za cíl splnit požadavky nařízení č. 178/2002/ES týkající se bezpečnosti potravin a zejména zajistit komplexní kontrolní systém zaměřený na rizikové suroviny pro krmiva a nežádoucí látky a produkty ve výživě zvířat.

Projekt je financovaný Evropskou unií v rámci programu Phare částkou ve výši 43 milionů Kč (1,35 milionů €) a bude zahrnovat odborná doporučení a předávání vědomostí, včetně poskytnutí specializovaného zařízení. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude spolupracovat s Řeckou zemědělskou výzkumnou nadací (Agricultural Research Foundation of Greece – NAGREF), která vyšle do České republiky na krátkou stáž v délce 6 měsíců některé ze svých hlavních odborníků.
Hlavním cílem projektu je uplatňování zásad Bílé knihy o bezpečnosti potravin (Leden 2000), kterou vydala Komise a která požaduje zavedení kontrolního systému, jenž zajistí kontrolu krmiv v rámci celého potravinového řetězce. Projekt si zejména klade za cíl posílit a podpořit politiku bezpečnosti potravin a důvěru spotřebitelů a posílit kontrolu producentů krmiv a rozvíjet systém kontroly jejich uživatelů. Zlepšení vybavení laboratoře ÚKZUZ umožňující odebírat více vzorků, rychlejší odpověď a podstatně širší rozsah analytických technik a analýz zaměřených zejména na nežádoucí a kontaminující látky, jež pro potravinový řetězec představují velké riziko. Projekt poskytne zaměstnancům ÚKZUZ v České republice i ve členských státech EU různé formy dalšího vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *