Finále pro volbu ohrožené rostliny

Mezinárodní sdružení pro ochranu Evropské flóry ve spolupráci s členskými státy, nevládními organizacemi a dalšími institucemi organizuje kampaň Wake Up Call. V České republice se tato akce uvádí pod názvem Dejme šanci rostlinám a její součástí je volba Národní ohrožené rostliny ČR. Dne 12. srpna 2008 bylo zahájeno finálové kolo volby, uvedla Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

„Posláním celé akce je zvýšit povědomí veřejnosti o nezbytnosti ochrany vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a prosazování jejich účinnější ochrany v celé Evropě. Proto se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stala jedním z hlavních organizátorů“, řekl náměstek ředitele Michael Hošek.
Každá z osmi nominovaných rostlin v nanketě má svého mediálního kmotra, který se podílí na jeho propagaci. Iva Hüttnerová se stala kmotrou hořečku mnohotvarého českého. Kmotrou orchideje vstavače kukačky je Gabriela Osvaldová, Vladimír Kořen si zvolil hvozdík pyšný, Jaroslav Dušek hrušeň polničku, Václav Cílek koniklec luční český. Nestor české a světové ochrany přírody Jan Čeřovský je kmotrem mateřídoušky a Václav Větvička si vybral růži keltskou. Masožravá rosnatka okrouhlolistá má za kmotra celé občanské sdružení Darwiniana – společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Přírodovědná společnost jsou hlavními organizátory v Česku. Zapojte se do volby na webových stránkách pro ČR na adrese: http://www.plantaeuropa.org/, podrobné informace a odkazy naleznete na stránkách Přírodovědné společnosti http://botany.cz/cs/volba-ohrozene-rostliny/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *