Fond vyčerpal peníze na HRDP

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil koncem března poslední finanční prostředky ze zdrojů programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Z celkové částky 19 646 170 483,92 Kč, která byla částečně použita i na doplacení Speciálního předvstupního programu pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD), zůstalo nedočerpáno pouhých 445,79 Kč. Česká republika tak prostřednictvím SZIF v maximální možné míře vyčerpala finanční prostředky získané z Evropské unie. Informoval o tom Vilém Frček z tiskového oddělení SZIF.

Horizontální plán rozvoje venkova pro Českou republiku schválila Evropská komise v květnu 2004, s platností do konce roku 2006. Prioritou HRDP bylo zajištění trvale udržitelného rozvoje zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů.
HRDP byl rozdělen do pěti opatření: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA), Agro-environmentální opatření, Lesnictví a Zakládání skupin výrobců, doplnil Frček.
Od 28. března 2008 probíhají výplaty dotací na tato opatření již z Programu rozvoje venkova (PRV), který byl schválen na období 2007 – 2013 a rámcově tedy na HRDP navazuje.
V uvedené tabulce jsou podle opatření uvedeny dotace vyplacené farmářům za jednotlivé roky:
Opatření Vyplacená částka v Kč
LFA 8 383 270 846,40
rok 2004 2 725 582 863,40
rok 2005 2 796 305 743,00
rok 2006 2 861 382 240,00
Agro-environmentální opatření 10 428 255 024,69
rok 2004 3 004 411 772,39
rok 2005 3 187 462 867,77
rok 2006 3 501 690 276,07
rok 2007 734 690 108,46
Lesnictví 217 733 079,67
rok 2004 47 034 561,39
rok 2005 67 970 581,90
rok 2006 102 727 936,38
Předčasné ukončení zemědělské činnosti 91 284 354,58
rok 2005 27 725 256,67
rok 2006 13 780 602,76
rok 2007 49 778 495,15
Zakládání skupin výrobců 294 123 529,58
rok 2005 67 857 456,80
rok 2006 226 266 072,78
doplatek pro SAPARD 231 503 649,00
Všechna opatření v rámci HRDP byla podle pravidel financována ze 75procent Evropskou unií a z 25 procent Českou republikou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *