Fond začal přijímat žádosti ke čtvrtému kolu Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška přijímá žádosti k čtvrtému kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací. Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře do 24. dubna do 13 hodin. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Největší podíl z plánovaného rozpočtu připadne na Investice do nezemědělských činností, na které je vyčleněno 372,5 milionu korun. Cílem je podpořit pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytvořit nová pracovní místa. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Téměř 317 milionů směřuje do oblasti Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování a s tím související péči. Další velká částka míří na podporu Zahájení činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Tento dotační titul se vztahuje na rostlinnou i živočišnou výrobu. Jarní kolo je dále zaměřeno na agroturistiku, spolupráci, informační i vzdělávací akce a další.  V rámci čtvrtého kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti ze třetího  kola PRV, jejichž žadatelé byli zařazeni do kategorie „čekatel“ a jejich žádost byla posunuta do termínů administrace čtvrtého kola PRV.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *