Globálně myslet a regionálně jíst

Na pódiové diskusi v rámci Agrárního fóra Východ - Západ v Berlíně se sešli spolková ministryně zemědělství Renate Künast, evropský komisař David Byrne, ministryně životního prostředí, výživy a venkovských záležitostí Velké Británie Margaret Beckett, zástupci výrobců Thomase Dosch a Theo Spettmann. Východ reprezentoval pouze český ministr zemědělství Jan Fencl. Většina vystoupení na téma kvality a bezpečnosti se točila kolem evropských standardů

Všichni se shodli na potřebě zajistit ekonomickou udržitelnost pro regionální výrobu. Byrne upozornil, že regionální produkty musí být bezpečné. Na zasedání agrární rady chce diskutovat o možnosti finančních podpor pro malé producenty.
Spotřebitelé nejsou ochotni dávat za potraviny více peněz, a to je podle Spettmanna důvod, proč se nedaří prosadit biopotravinám na trhu. „Potřebujeme rozumnou velikost farem a rozumné zákony. Je třeba dbát na značení. Otázky výživy a potravinářství by se měly dostat do školních osnov,“ zaznělo při diskusi. Podle Byrna není přijatelné, aby ekologické potraviny byly chápány jako bezpečnější než konvenční. „Musíme zajistit, aby potraviny byly bezpečné všude.“ Značka bio je pro spotřebitele především informací. Je nemyslitelné, aby byl spotřebitel postaven do role, kdy bude volit, zda koupí méně nebo více bezpečné výrobky. Rozhodující bude vždy konvenční zemědělství, nicméně je třeba nechat volbu na spotřebiteli. Diskutující se stavěli kriticky k rozdílné výši podpor ekologických zemědělců v jednotlivých státech EU. Míní, že všem je třeba dát stejné šance.
Ministr Jan Fencl nabádal k zachování norem, které v kandidátských zemích existují a mnohdy jsou přísnější než v unii. Jako příklad uvedl české normy pro dusičnany v zelenině, jejichž limit musel být v rámci harmonizace zvýšen. Podle Byrna však přísnější normy v asociovaných zemích nesmí bránit vzájemnému obchodu. Renate Künast se domnívá, že si kandidátské země musejí zvážit, zda je nebudou přísnější národní normy znevýhodňovat na trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *