Iniciativa pro férový obchod

Vztahy mezi dodavateli a obchodníky má v České republice zlepšit Iniciativa pro férový obchod (IPFO), řešit má i jejich spory. Zapojení potravinářských firem či obchodníků je dobrovolné, podle zakladatelů jde o formu autoregulace. Iniciativu představili zástupci obchodních řetězců a dodavatelských firem. IPFO je národní platformou evropské iniciativy Supply Chain Initiative prosazující zásady správné obchodní praxe a stanovují rámec pro provádění a prosazování těchto zásad ve vztazích v potravinovém řetězci.

„Ambicí tohoto rámce není nahrazovat předpisy EU nebo vnitrostátní legislativu, ale nabízet jejich doplněk na základě dobrovolného závazku zúčastněných stran,“ uvedla prezidentka iniciativy, bývalá ministryně školství, advokátka Petra Buzková. Mezi signatáře iniciativy patří v ČR mimo jiné společnosti Makro, Tesco, Nestlé, Ahold, Kaufland, Globus, Coca Cola či Wrigley. „V případě sporu zajišťuje (iniciativa) hledání dohody na základě souladu se zásadami správné obchodní praxe a motivuje obě strany, aby takovou dohodu akceptovaly,“ řekla Buzková. „Očekáváme také, že nově vznikající možnosti pro mimosoudní vypořádání sporů přinesou úlevu českým soudům a sníží náklady výrobců a obchodníků, které v konečném důsledku dopadají na konečného spotřebitele,“ uvedl náměstek ministra průmyslu Jiří Havlíček. Supply Chain Initiative byla zahájena v září 2013 sedmi sdruženími v EU s cílem podporovat lepší postupy v obchodních vztazích v celém potravinářském dodavatelském řetězci. Doposud k ní přistoupilo 188 organizací, představujících dohromady celkem 926 společností působících na jednotlivých trzích EU.
Iniciativa pro férový obchod, která má zlepšit dodavatelsko – odběratelské vztahy, byla představena v den, kdy Sněmovna jednala o novele zákona o významné tržní síle. Proti ní obchodníci hlasitě protestují. Novela má podle vlády pomoci lépe ochránit dodavatele před praktikami obchodních řetězců. Návrh mimo jiné zpřesňuje pojem významné tržní síly a jejího zneužití. Zavádí i pojem nákupní aliance, což bude jakákoli forma spolupráce odběratelů. Také aliancím má za zneužití tržní síly hrozit postih.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *