Inspekce rozbíhá schválený projekt

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v Brně začala s realizací projektu Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce registračního čísla CZ.1.04/4.1.00/58.00001, který je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR. Informovala o tom Eva Běťáková z oddělení komunikace Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Projektový tým navrhl základní schéma projektu na základě výzvy číslo 58, prioritní osy číslo 4 – Veřejná správa a veřejné služby, vyhlášené Ministerstvem vnitra. Po nezbytných úpravách tak, aby aktivity odpovídaly zaměření a potřebám SZPI a vyhovovaly zadání výzvy, byl projekt schválen. Na podzim 2010 proběhly nutné administrativní úkony a od začátku roku 2011 se projekt rozbíhá. Cílovou skupinou tohoto projektu je střední a top management inspekce a důraz se klade na posílení manažerských kompetencí.
Stěžejní částí projektu je série provázaných školení manažerských a soft-skills dovedností pro střední a top management. Školení budou probíhat v roce 2011 a většinu roku 2012.
Plánovaný rozpočet projektu přesahuje částku tři miliony korun, z toho 85 % je financováno z prostředků OP LZZ.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce má velmi pozitivní bilanci při využívání financování z Evropské unie. Na konci 90. let to bylo především čerpání prostředků nevratné pomoci Phare; po vstupu ČR do EU v roce 2004 byly aktivně využívány fondy Transition Facility. Externě byla financovaná i přeshraniční spolupráce s Rakouskem, Slovenskem a v současné době i se Saskem. Doposud byly získané prostředky využity zejména pro vybavení inspekce laboratorními přístroji, výpočetní technikou, pro odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, výměnné stáže, vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také pro zavedení systému managementu jakosti v SZPI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *