Inspekce životního prostředí by měla nově kontrolovat i půdu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) by měla nově kontrolovat i znečišťování zemědělské půdy. Rozšíření kompetencí v oblasti ochrany kvality zemědělské půdy obsahuje návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Pokud se inspekci rozšíří kompetence, pravděpodobně vzroste i počet inspektorů, řekl náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana. Jejich navýšení ale podle něj závisí i na podobě služebního zákona.

O kolik specialistů inspekce posílí, zatím není jasné. Letos pracovalo na inspekci 557 lidí. „Je velmi pravděpodobné, že bude navýšen počet inspektorů ČIŽP, ale konkrétní počet je v jednání,“ řekl šéf inspekce Jan Slanec.
Inspektoři by měli podle Many nově kontrolovat, zda půda není znečišťována nepovolenými přípravky. Tak jako v jiných případech budou ukládat opatření k nápravě, kontrolovat jejich plnění a také pokuty. Odebírat by kvůli znečištění měli i vzorky půd. Inspekce by podle návrhu měla také pořizovat informace o půdě a předávat je do evidence informací o kvalitě půdy. Novela zákona je ale zatím v legislativním procesu.
„Nový pracovník musí projít vstupním vzděláváním, po roce musí složit specializační zkoušku před komisí a až teprve poté je inspektorem, který může samostatně vykonávat činnost,“ řekl Slanec. Výchova dobrého inspektora podle něj trvá minimálně rok.
Inspekce už v rámci resortního připomínkového řízení novely navrhla zvýšení počtu zaměstnanců pro celou republiku. Podle Slance by se na kontrolách podíleli inspektoři ochrany vod a odpadového hospodářství.
Letos hospodařila inspekce  zhruba s 292 miliony korun. V prvním pololetí roku dostala od svého zřizovatele, ministerstva životního prostředí, více peněz na opravy a provozní náklady. Pokud by se rozšířila inspekci působnost, rozpočet by nejspíš podle Slance vzrostl.
Inspekce měla v posledních letech problém zejména ve velkých městech udržet mladé inspektory kvůli neatraktivním platovým podmínkám. Až 70 procent zaměstnanců ČIŽP je starších 40 let. Průměrný plat zaměstnance, z nichž většina jsou vysokoškoláci, se pohybuje kolem 26 000 korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *