Inspektoři byli spokojeni s welfare zvířat

Od 1. do 10. června prověřovala mise Potravinového a veterinárního úřadu (FVO), jak na tom je Česká republika se zajišťováním pohody zvířat. Inspektoři se letos konkrétně soustředili na čtyři oblasti – na chovy nosnic, chovy prasat, přepravu zvířat a dozor nad celou oblastí welfare. Podle inspektorů má Státní veterinární správa ČR účinný systém, který je schopen zabezpečit pohodu zvířat. Veterinární inspektoři i chovatelé jsou připraveni na změny v legislativě týkající se zejména nosnic a chovu prasat. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Chovy nosnic
Inspektoři zjišťovali, jak jsme na tom s přípravou na změnu od 1. 1. 2012, kdy nebude možné chovat nosnice pro produkci konzumních vajec v neobohacených klecích. Přesvědčili se, že chovatelé o změně již byli dostatečně informováni, na změnu se připravují a v řadě chovů již jsou klece větší s tím, že patřičné vybavení, tedy hnízda a možnosti popelit se, budou mít slepice opravdu nejpozději 1. ledna 2012. Jde o otázku ekonomickou. To se samozřejmě týká i chovů na podestýlce. Inspektoři ocenili takový chov, kde místo 33 000 slepic se chová jen sedm tisíc.
Chovy prasat
Od 1. ledna 2013 se budou muset chovat prasnice pohromadě s ostatními od 28. dne po připuštění až do týdne před porodem. To znamená větší pohodu, prasnice budou drženy odděleně tedy až před porodem a pak do odstavu selat. Dále pak inspektoři prověřovali, zda mají prasata k dispozici „manipulovatelný materiál“, tedy slámu, seno, hobliny, tedy zda budou mít čím si krátit dlouhou chvíli. V podstatě jsou tyto požadavky plněny již nyní.
Přeprava zvířat.
Inspektoři prověřovali, jak jsou schválené dopravní prostředky vybaveny, jak jsou ve schválených formulářích vedeny záznamy o přepravě. Konstatovali, že je u nás situace obdobná jako v ostatních zemích EU. Jisté problémy jsou s napáječkami a s vedením administrativy, nešlo však o problémy zásadního charakteru.
Dozor nad celou oblastí welfare
Z předběžných závěrů mise vyplývá, že systém státního veterinárního dozoru je plně funkční, a to ať jde o samotný jeho výkon zabezpečovaný inspektory krajských veterinárních správ či o řízení Státní veterinární správou ČR. Systém je pravidelně vyhodnocovaný, inspektoři jsou průběžně proškolováni a Státní veterinární správa ČR též organizuje nebo se spolupodílí na školení chovatelů.
Státní veterinární správa ČR bere pochopitelně všechna doporučení a případná zjištění mise velmi vážně. To znamená, že doporučení v závěrech mise bude SRS ČR řešit a vydá příslušné pokyny krajským veterinárním správám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *