ISO 22OOO

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) pracuje v současné době na standardu pro certifikaci systémů řízení potravinové bezpečnosti. Cílem nového standardu je přinést dlouho očekávanou a potřebnou harmonizaci úpravy v oblasti bezpečnosti potravin v mezinárodním měřítku. ISO 22000 navíc poskytne nástroj k implementaci principů HACCP (systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin) do celého dodavatelského řetězce, protože standard je aplikovatelný na všechny jeho složky.

Maloobchodníci mají čím dál vyšší nároky na výrobce. Vyvinuli a vyvíjejí celou řadu standardů, jejichž cílem je zajistit a kontrolovat spolehlivost výrobců. „Výrobci a distributoři potravin, kteří chtějí obstát v konkurenčním boji jsou zahlcováni velkým množstvím nových norem a specifikací, které jsou nuceni dodržovat a jejich aplikaci prokazovat. Navíc obecně na trzích majících mezinárodní charakter stoupá poptávka po certifikaci podle vzrůstajícího počtu standardů,“ říká Martin Ruščák, ředitel mezinárodní společnosti pro řízení rizik Det Norske Veritas (DNV) a dodává: „Toto je ta pravá chvíle pokusit se vyvinout nový standard, jehož cílem je poskytnout výrobcům speciální a jedinečný přístup k systému managementu potravinové bezpečnosti.“

Na vypracování ISO 22000 má zájem celá mezinárodní komunita. V pracovní skupině připravující tento standard jsou zástupci ze 14 zemí ze všech kontinentů a dále též představitelé mezinárodních organizací jako např. Codex Alimentarius, GFSI a CIAA..

Připravovaná ISO 22000 má mezinárodní charakter. Definuje požadavky na systém managementu potravinové bezpečnosti pro všechny společnosti v potravinářském řetězci od farmářů po catering (organizace, které vyrábějí, zpracovávají nebo dodávají potraviny) a všechny společnosti přímo či nepřímo s tímto řetězcem spojené: výrobce krmiv, dopravce, výrobce zařízení, balícího materiálu, aditiv či ingrediencí apod. Jde o dobrovolný standard aplikovatelný pro všechny organizace, bez ohledu na jejich velikost, které jsou nějakým způsobem součástí dodavatelského řetězce, a které chtějí implementovat systémy a procesy zaručující kontinuální produkci bezpečných výrobků.

Z charakteristických rysů nového standardu je nejrevolučnější požadavek interaktivní komunikace. Standard vyžaduje, aby byla interaktivní komunikace (tj. proaktivní, otevřený, kontinuální dialog s přímým zákazníkem) plánována a realizována s cílem:
– zajistit identifikaci všech relevantních nebezpečí ohrožujících bezpečnost potravin a jejich potřebnou kontrolu v každém stupni potravinářského řetězce prostřednictvím komunikace se všemi subjekty v potravinářském řetězci
– prostřednictvím komunikace se zákazníky a dodavateli přispět k naplnění jejich potřeb, nároků a očekávání a promítnout tato zjištění na konečný produkt.

Na rozdíl od mezinárodního standardu BRC řeší ISO 22000 zejména otázky potravinové bezpečnosti a otázky kvality ponechává na ISO 9001:2005. Standard má stejný formát jako ISO 9001 (řízení kvality) a ISO 14001 (ochrana životního prostředí), což umožňuje společnostem vybudovat integrovaný systém řízení rizik.

„Stravovací návyky se mění a spotřebitelé jsou čím dál opatrnější co se týče kvality jídla, které jedí. Chtějí mít jistotu, že to co konzumují není jen chutné, ale především „bezpečné“, a že nezávadnost je pečlivě sledována v celém dodavatelském řetězci. To je důvod, proč se certifikace kvality, hygieny a bezpečnosti výrobků společnosti dnes stává strategickým faktorem pro všechny subjekty v potravinářském průmyslu,“ konstatuje Ruščák.

Certifikace výrobců potravin nebo jejich produktů podle určitého standardu představuje hmatatelný důkaz, že výrobek byl vyroben v souladu s nároky zákazníků na kvalitu a bezpečnost.

Perlička na konec
Všem projektům ISO je náhodně počítačem vybráno identifikační číslo, které může být změněno pouze ve výjimečných případech se souhlasem Generálního Ředitele. Návrh standardu ISO 22000 dostal nejprve číslo 20543. Po intervenci dánského člena výboru, který poukázal na to, že připravovaný standard se svou důležitostí vyrovná sériím ISO 9000 a ISO 14000, bylo standardu zcela mimořádně přiděleno kulaté číselné označení 22000.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *