Je záměrem ministerstva vyvést peníze pro zemědělství zčásti do potravinářského průmyslu?

Svaz marginálních oblastí získal dokument náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly, který vysvětluje, jak se bude řešit nedostatek peněz v Programu rozvoje venkova do roku 2020. Dokument datovaný 7. května 2014 uvádí, jak chce Ministerstvo zemědělství postupovat proti farmářům, kteří v méně úrodných oblastech chovají především skot na loukách a pastvinách. Informoval o tom předseda svazu Milan Boleslav.

Náměstek Šnejdrla, který přišel na ministerstvo z postu viceprezidenta Agrární komory ČR a při svém jmenování prohlásil: „Já budu prosazovat názory, které prosazuje agrární komora“, v aktuálním dokumentu nejprve zcela správně uvádí, že: „v rámci evropských dotací je posílena oblast přímých plateb“ a „naproti tomu v části Programu rozvoje venkova došlo k citelnému poklesu“. Následně už dokument popisuje, jak připravit velkou část farmářů z horských, podhorských a příhraničních oblastí o peníze za odváděnou práci, zahájil sdělení v tiskové zprávě předseda Svazu marginálních oblastí Boleslav.

Boleslav dále z dokumentu cituje: „Pokles se zákonitě projeví u snížení obálky na některá opatření. Aby dopad byl co nejmenší a abychom naplnili dikci programového prohlášení vlády, navrhuje se zvýšení zatížení spodní hranice VDJ (velká dobytčí jednotka) na ha TTP (trvalý travní porost) z hodnoty 0,2 na 0,35, respektive až 0,4 v systému ekologického zemědělství. Dále se připravuje materiál, který významným způsobem zvýší kontrolu provádění činnosti, jež jsou předmětem dotací v rámci agroenvironmentálního opatření a ekologického zemědělství tak, aby se v maximální možné míře eliminovala možnost neplnění kritérií ze strany zemědělských podnikatelů. Zároveň nový systém bude stimulovat ekologické zemědělce k výrobě surovin pro výrobu ekologických potravin. Tak uspořené prostředky budou přesunuty v sedmiletém období na podporu potravinářského průmyslu a investic.“

Povinný chov dobytka svaz dosud vnímal jako možný nástroj k navýšení stavů dobytka a zaměstnanosti na venkově. To vše samozřejmě za předpokladu, že budou chovatelé jinak ztrátového skotu kompenzováni. Nyní však náměstek Šnejdrla rozkrývá, uvedl Boleslav ve zprávě, že ministerstvo zvedá povinné množství chovaného skotu s cílem připravit zemědělce o agroenvironmentální a ekologické finanční kompenzace.

Obdobně chce ministerstvo podle Boleslava připravit zemědělce o peníze šikanózním zvýšením kontrol, které jsou už dnes v ekologické produkci nejpřísnější a nesrovnatelné, například s integrovanou produkcí.

Rozum zůstává stát podle předsedy svazu nad dalším záměrem ministerstva, které chce ekologickým zemědělcům sebrat peníze prostřednictvím jejich stimulace k výrobě. „Tento přístup zužující vše jen na produkci pravděpodobně spočívá v nepochopení role ekologického zemědělství, které vedle potravin zajišťuje více než jiné obory mimoprodukční funkce, třeba stabilitu krajiny, plnění evropských podmínek pro čerpání veřejných prostředků a udržitelnost zemědělství, což je dvojnásobně důležité v ČR, která se potýká s problémy degradovaných půd, znečistěných vod, projevy sucha, erozí a dalším, sdělil Boleslav.

Svaz marginálních oblastí v tiskové zprávě dále píše: :Akceptujeme-li, že soulad s tržními a evropskými pravidly je ne vždy pochopitelnou problematikou, pak se musíme ptát, zda chce být Ministerstvo zemědělství alespoň konzistentní a bude stejně stimulovat i chov prasat? To znamená, když už chce protitržně zasahovat do výroby vepřového, bude to řešit nařízením většího počtu chovaných prasat na hektar, vyššími kontrolami a snížením prostředků do tohoto odvětví plynoucích?“

Podle Boleslava se ukazuje, že skutečným cílem ministerstva je znemožnit velké části zemědělců hospodaření a peníze minimálně zčásti vyvést mimo zemědělství do průmyslu potravinářského zpracovávajícího dovezené suroviny. „V tomto světle se jeví dosavadní ministrovy deklarace o nutné podpoře živočišné výroby či ekologického zemědělství jen jako zástěrka skutečných cílů,“ uvádí se ve zprávě svazu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *