Jsme první v čerpání peněz

Česká republika zatím vyčerpala z bruselské pokladny zdaleka nejvíce peněz na podpory v rámci společné organizace trhu z nových členských zemí. Kromě nás na ně dosáhli ještě Poláci a Slováci, kteří však dokázali využít jen zlomek toho, co tuzemští agrární podnikatelé.

„Na bruselské červencové výplatní listině ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu je u České republiky suma 1,332 milionu eur, které naši podnikatelé dokázali odčerpat především na subvencovaný vývoz mléka a mléčných výrobků a na podpory při použití sušeného odstředěného mléka při zpracování na kasein a další,“ informovala tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Jitka Sluková. Jak porovnala, Slovensko dosáhlo zhruba na pětinu a Poláci na necelá dvě procenta z našeho objemu. Kupříkladu Rakousko vyčerpalo podle ní 15 milionů eur.
„Zásluhu na tom, že jsme ze všech nováčků zdaleka nejúspěšnější, mají především podnikatelé, kteří se dokázali v labyrintu společné organizace trhu rychle zorientovat a dostát i veškerým administrativním povinnostem,“ uvedla mluvčí. Nezapomněla ocenit ani platební agenturu, pro niž je zúřadování plateb z této oblasti objemem administrativy a počtem žádostí nejnáročnější. „Za první čtyři měsíce členství v unii vydal SZIF 480 vývozních a 350 dovozních licencí, a to první měsíc dokonce i pro žadatele z okolních přistupujících zemí, které platební agenturu k 1. květnu neměly,“ konstatovala mluvčí. Doplnila, že fond přijal přes 750 záruk a zaevidoval 250 žádostí o vývozní subvence, přičemž většinu z nich již také vyplatil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *