Archiv pro rubriku: Komentáře

Filtr

Skandál na druhou (komentář)

Brazilská policie po dvouletém vyšetřování pozatýkala desítky úředníků, zavřela několik závodů dvou největších brazilských masných společností a celkem obvinila z řady nehygienických praktik více než třicet firem. Důvodem byly úplatky, které brazilským producentům umožnily prodávat zkažené maso, a to nejen na brazilském trhu, ale i ve zbytku světa.

Kategorie: Dovoz a vývoz, Evropská unie, Komentáře, Kontroly, Obchod, Potravinářství

Velmoc v ohrožení? (komentář)

Ptačí chřipka, která se u nás objevila počátkem roku, s sebou přinesla kromě masového vybíjení chovů drůbeže také zákaz burz a výstav ptactva včetně toho exotického. To bude v zemi, která je v obchodu s exotickým ptactvem minimálně středoevropskou velmocí, znamenat řadu komplikací pro obchodníky i chovatele. Ptačích burz se...

Kategorie: Komentáře, Obchod, Veterinářství

Bioměsíc září (komentář)

Už podvanácté je v České republice září měsícem biopotravin a zájem o tyto produkty ekologického zemědělství každým rokem narůstá. Spolu s tím přibývá také ekologicky hospodařících zemědělců i výrobců biopotravin, kteří však přesto nejsou schopni tuzemskou poptávku po biopotravinách a dalších biovýrobcích pokrýt. Zájem registrují i velké maloobchodní řetězce, které...

Kategorie: Komentáře

Shodneme se, ale… (komentář)

Odborníci, politici, běžní občané a dokonce i ekologičtí aktivisté se shodnou v tom, že půdu a vodu, tedy dva základní pilíře, na nichž stojí samotná podstata našeho přežívání na Zemi, je třeba chránit. Shoda ovšem končí v okamžiku, když přijde řeč na konkrétní opatření, jež by měla tuto ochranu zajistit....

Kategorie: Komentáře, Vodní hospodářství

Plnit plán kontrol (komentář)

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství, a došel k závěru, že spíše špatně. Ministerstvo zemědělství podle něj nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout, přistupovalo k rozdělování peněz formálně a zpětně neověřilo, zda byly vynaloženy účelně. Zdá se však, že podobným způsobem...

Kategorie: Komentáře, Kontroly

Všichni jsou proti (komentář)

Návrh novely mysliveckého zákona z pera ministerstva zemědělství minulý týden jednoznačně odmítla asociace soukromého zemědělství spolu s vlastníky obecních a soukromých lesů a vlastníky honebních pozemků. O týden dříve učinila totéž na svém sněmu agrární komora a s novelou nesouhlasí ani další subjekty, vlastně nikdo, kromě samotného ministerstva zemědělství.

Kategorie: Komentáře

Jiné Techagro (komentář)

Právě ukončený čtyřlístek zemědělských veletrhů, které proběhly Brně, byl podle organizátorů letos nevětší událostí svého druhu v Evropě, a zřejmě nejen proto, že jeho konkurenti, veletrhy v Hannoveru a v Paříži, tento rok vynechaly. Pravidelný návštěvník brněnského výstaviště registruje každé dva roky, kdy Techagro a další veletrhy otevřou své brány,...

Kategorie: Komentáře, Výstavy