Archiv pro rubriku: Komerční prezentace

Filtr

Vysoká odbornost bankéřů je klíčová

Dlouhodobé partnerství se zemědělci je jednou z priorit Československé obchodní banky, a. s. Vytvoření těchto stabilních podmínek zabezpečuje tým zkušených bankéřů, vyškolených pro sektor zemědělství, kteří v celorepublikové působnosti odborně a komplexně pokrývají požadavky všech aktivních zemědělců včetně mladých začínajících zemědělců.

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Děkujeme všem klientům za důvěru

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a potravinářství a vytváří stabilní podmínky pro dlouhodobé partnerství banky s prvovýrobci a zpracovateli zemědělských produktů. K dalšímu významnému růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství přispělo také úspěšné působení dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a. s. V segmentu zemědělské...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Jak pomáhá ČSOB Factoring svým klientům?

Zjednodušeně se dá říci, že proměňuje jejich pohledávky na peníze. V praxi to potom funguje tak, že klienti poskytnou svým zákazníkům odklad splatnosti, vzniklé pohledávky nám postupují a my jim proti tomuto postoupení dáme k dispozici formou zálohy finanční prostředky. Nemusí tak čekat, až jim zákazníci zaplatí, mohou rychleji platit...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Úspěšná spolupráce dál pokračuje

V loňském roce byla v Zemědělci číslo 47 informace o řešení projektu TAČR GAMA Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru pod číslem TG01010082 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Tento program aplikovaného výzkumu, experimentálního...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Výzkum

Spolehlivý partner je záruka úspěchu

Co spojuje dodavatele strojů a finanční instituci? Na první pohled je to zřejmé – společným zájmem jsou zemědělské stroje, doplněné komunální a silniční technikou a s nimi úzce související financování. Takových partnerství najdeme na českém trhu nepřeberné množství. Čím je právě spolupráce PEKASSU a ČSOB Leasingu zajímavá a výjimečná?

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Technika

Přijďte na Zemi živitelku

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a aktivně se účastní zemědělských akcí a výstav. V tomto ohledu není 44. ročník veletrhu Země živitelka výjimkou. V rámci českobudějovického agrosalonu banka představí své portfolio produktů a služeb zájemcům jak ze sektoru zemědělství a potravinářství, tak i široké...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Výstavy