Konec podávání jednotné žádosti se blíží

Dne 29. května končí řádné podání jednotných žádostí 2015. Termín příjmu jednotných žádostí byl v letošním roce prodloužen vzhledem k novým a složitějším podmínkám v dotačních titulech. Tento prodloužený termín se týká i opatření přechodné vnitrostátní podpory, které jsou rovněž součástí jednotné žádosti. Informovala o tom tisková mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

K 26. květnu SZIF přijal 26 tisíc jednotných žádostí. Řádný termín pro jejich podání je 29. května, žadatelé mají ještě možnost využít lhůtu 25 kalendářních dnů pro podání po termínu, a to až do 23. června 2015. U těchto dotačních žádostí však již bude udělena sankce ve výši jednoho procenta z celkově přiznané dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologického zemědělství již po 29. květnu podat nelze. Stejně jako v loňském roce je naprostá většina žádostí podávána elektronicky přes aplikaci Portál farmáře s pomocí zaměstnanců Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu. Nejvíce žádostí bylo prozatím v rámci těchto okresních pracovišť přijato ve Frýdku-Místku, dále ve Vsetíně a ve Žďáru nad Sázavou.

Prostřednictvím jednotné žádosti lze žádat o dotační tituly přímých plateb, neprojektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV) a Přechodných vnitrostátních podpor. Pro letošní žádosti je na přímé platby stanovena roční obálka ve výši 24,3 miliardy korun, na neprojektová opatření PRV se předpokládá rozdělit částku 8,5 miliardy korun a na Přechodné vnitrostátní podpory je přiděleno 880 milionů Kč.

Jednotná žádost je od letošního roku ve znamení změn, které vycházejí ze společné zemědělské politiky. Novinkami jsou dotace greening, platba pro mladé zemědělce, rozšíření citlivých komodit v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *